+ 36 30 7373 453 megerteskapuja@gmail.com

Tanfolyam Naptár és Jelentkezés

 

A képzések folyamatosan indulnak, így amennyiben a naptárban éppen aktuálisan nem talál olyan tanfolyamot, mely iránt érdeklődik, esetleg más városban lenne igény a képzésre, kérem, hogy az alábbi e-mail és telefon elérhetőségek valamelyikén jelezze. Az oldal alján pedig megtalálja a jelentkező űrlapot.

E-mail : megerteskapuja@gmail.com

Telefon : +36 30 7373 453

Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola 2021. nyarán induló tanfolyamai:

Örömmel jelentem be, hogy a Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola 2021.05.28-án megnyitja kapuit egy jövőbe tekintő csillagállásokról szóló előadással és az azt követő Lélek-Tan© képzéseivel, így nagy szeretettel várom a Jelentkezőket a megerteskapuja@gmail.com emailcímen. Az következő hónapokban több városban várhatók előadások és további képzések, melyekről részletes tájékoztatást küldök a Heti csillagállásokról szóló hírlevélben vagy külön emailben.

Csillagüzenetek a közeli-távoli jövő tervezéséhez

A 2021 nyári-őszi időszakra vonatkozó előrejelzések részletesebb vizsgálatával és a távolabbi jövő nagyobb volumenű áttekintésével foglalkozó előadáson fény derül több kiemelkedő lehetőségére, melyet az égiek felkínálnak külső-belső fejlődésünk érdekében az élet örömteli megélésére és a produktivitás elérésére. Az asztrozófiai ismereteket adó csillagüzenetek feltárására szeretettel várom a résztvevőket, mely során égi nézőpontből szemlélve az eseményeket, a jelenlegi időszak valós céljait és felhasználható előnyeit ismerjük meg.

Így 2021.05.28-án 17:00-18:30-ig Székesfehérváron a Csillagállások által a közeli és távoli jövő energetikai változásai ismerhetők meg, melyet követően 19:00-ig szívesen válaszolok a felmerülő kérdésekre, így 2021.05.28-án 17:00-19:00-ig tartó programra invitálom az Érdeklődőket. (Díja: 3000 Ft/fő)

Jelentkezni válasz a megerteskapuja@gmail.com e-mail címen lehet. 

 

Új Lélek-Tan©  előadássorozatok indulnak 

2021.05.29-én Budapesten 

2021.05.30-án Székesfehérvon
2021.06.05-én Zalaegerszegen, melyek meghallgatását követően a Résztvevők csatlakozhatnak  a folyamatban lévő képzésekhez. 

 

Folyamatban lévő Lélek-Tan© képzés 

A már megkezdett tanfolyam Résztvevőit minden városban nagyon nagy szeretettel várom a következő időpontokban a tájékoztató emailben kiküldött helyszíneken. Tisztelettel és Hálásan köszönöm a türelmet!!! 

 

Folyamatban lévő Lélek-Tan folytatásának időpontjai:

2021.06.06.  Zalaegerszeg (vasárnap!)

2021.06.12.  Székesfehérvár

2021.06.13   Veszprém

2021.06.19   Budapest

A további előadások ezen időpontoktól számítva 4 hetente azonos hétvégi napon hallgathatók meg.

A városokban párhuzamosan megtartott előadások a tökéletes időpontok kiválasztásához rugalmas lehetőséget adnak a résztvevőknek, így a megerteskapuja@gmail.com email címre küldött levélben jelezhetők az igények a más városokban való részvételhez. Az első előadáson már részt vett Tanítványok számára létszámtól függően lehetőség nyílik az ismétlésre, így az első nap előadásának meghallgatására való részvételi szándékot jelezhetik emailen, mely során kedvezménnyel 10000 Ft-ért feleleveníthetik az ismereteket. 

Boldog vagyok, hogy ismét találkozunk és hálásan köszönöm a türelmet!

Nagy Szeretettel és Tisztelettel várom a Tanítványokat és a Jelentkezőket! 

Áldással és Szeretettel:

Klujber Katalin

 

Lélek – Tan©

A korábbi Lélek-Szellemgyógyász, Pszichotronika tanfolyam új formája, mely természetesen megfelel az aktuális jogszabályoknak.

A Lélek-Tan© tanfolyamon megismerhető az ember teljes energetikai rendszere felépítése és működése, teljes körű tisztántartása, fényesítése, melyhez a képzés a személy- és tértisztítás részletes tanait  és az energiaáramlás folyamatát új perspektívából tárja fel, mely során szenzibilt használ a láthatatlan világ mérésére és az energiák észlelésére; így teszi lehetővé a tiszta kommunikációt a szellemmel-lélekkel-felsőbb énnel, mellyel mindenkit visszavezet eredeti önvalójához Isteni élettervéhez, melyhez a égi bölcsességek aktiválásának módjait is bemutatja egyidejűleg. 

A testi-lelki-szellemi kiegyensúlyozottsághoz a Lélek-Tan© betekintést ad az emberi test szerveinek-testtájainak szimbólumrendszerébe, melyhez rávilágít a lélekben zajló folyamatokra, gondolati-érzelmi egyeztetés lehetőségeire; mely során az aura-csakrarendszer és a fizikai test kapcsolata tárható fel, így ad lehetőséget a gondolati-érzelmi összhang létrehozására, belső harmónia megteremtésére.

A folyamat során a korábbi civilizációk által használt ősi (Atlantiszi, Szíriuszi) technikákkal ismertet meg, melyek az évszázadok során a beavatottak tudásának részeként maradtak fenn, mellyel az adott kor kultúrájának magas rezgésszintjét őrizték meg. Így az előadások rávilágítanak a múlt-jelen-jövő összefüggéseire, az időhorizonton egymásba átalakuló korok energetikai változásaira, a Földi civilizáció fejlődésére, melyhez említést tesz a vallásokról, magyarságról és Jézus tanításairól természetesen, mely a Lélek-Tan egyik alappilléreként jelenik meg.

A korok, civilizációk, és maga a földi lét vizsgálata során választ ad az emberiség földi megjelenésének okaira, előnyeire, a Föld fejlődésében betöltött szerepére, így a „kik vagyunk, honnan jöttünk, hová tartunk és mi a feladatunk” kérdések megválaszolásával segít a tágabb életszemlélet megteremtésében. Így a földi létezés értelmének felismertetésével motivációt ad a gyakorlati lét kiteljesítésére, az eredeti élettervek megismerésére és a valós célok elérésre, melyhez plusz belső-lelki erőt nyújtva alapot teremt az örömteli és könnyed élet megéléshez.

Az emberi fejlődést támogatva a külső-belső világ működésének ok-okozati hátterét és hatásmechanizmusait tárja fel, mely során a szeretet-hit energiáinak összefüggéseivel és belső fejlődést segítő módszerekkel ismertet meg, így az égi-földi egység létrehozását szorgalmazza Minden Kedves résztvevő életében.

Így a tanfolyam során elégedettséget hozó személyiségfejlődést él meg, ahol az égi nézőpont kialakításával az életterületek kiteljesítését és az életvitel felfrissítését tapasztalja meg. 

Az Isteni szemlélet létrehozásával kitágult horizonttal lát rá a világra és teljes életére, így a földi léttel való viszonyát, és az égiekkel-környezetével-önmagával való kapcsolatát újítja meg, melyben a szeretetet-békét és összhangot éli és teremti meg hétköznapi szinten. 

Az előadások egyik legnagyobb adományát így a szeretet- hit-bölcsesség gyakorlati együttműködtetésében érzi meg, mely a mindennapi életben jelentős emelkedést hoz az életterületek kiteljesítésében.

A Lélek-Tan© megismerése előképzettségtől függetlenül ajánlott ezoterikus és spirituális terület iránt érdeklődőknek, ahogy az előadások lépésről-lépésre vezetnek be az ősi technikák és égi szemlélet megismerésébe, ugyanakkor az esszenciális bölcsességeket és komplett rendszereket ismertetve lényeges megértéseket és egységszemléletet hoz a több éves tapasztalattal rendelkező, ezoterikus és alternatív témában jártas résztvevőknek, így a Lélek-Tan© tökéletes kiegészítője a már alkalmazott, holisztikus szemléleten alapuló energetikai, önfejlesztő és támogató módszereknek, ahogy az új felismerések által a globális látásmódot kialakítva az egyéb helyeken megszerzett ismereteit is Egy nagy rendszerbe helyezi el, így az előadásokon több témakör ismereteit kapcsolja össze.     

„Hiszen mindenki ugyanarra a hegyre igyekszik, csak éppen más ösvényen próbálkozik, ugyanakkor az ember egy bizonyos lépcsőfokok után az ösvények integrálódását észleli. ” 

Az előadássorozat nem ad végzettséget és államilag elismert képesítést igazoló bizonyítványt, tanúsítványt vagy oklevelet, ahogy az előadások célja pusztán az ezoterikus ismeretanyag átadásában mutatkozik meg, mely során egy új perspektívát ismertet ezoterikus területen. 

Az alaptanfolyam időtartama: 5 nap, mely 5 egymást követő hónap egy-egy hétvégi napja, melynek részvételi díja jelenleg extra kedvezménnyel 20000 Ft/ fő /nap, a már folyamatban lévő tanfolyamhoz való csatlakozásra való tekintettel.

Az 5 alkalom meghallgatása jogosultságot ad a Lélek-Tan© további előadásain való részvételre, ahol a csapat összekovácsoló szeretetteljes közösségi élet megélése mellett további ezoterikus információkkal bővíthetők a meglévő ismeretek.

Az előadássorozat a meghirdetett napokon 9-16 óráig tart rövid szünetekkel, mely során intenzíven haladunk az ezoterikus információk megismerésében, ahol Mindenki jegyzeteket készíthet, így az adott napokra füzettel-tollal-elemózsiával készülhet. 

 

Előadássorozatok indulnak 

Budapesten              2021.05.29.

Székesfehérváron    2021.05.30.

Zalaegerszegen       2021.06.05.

melyek meghallgatását követően kapcsolódhat a már folyamatban lévő Veszprémi, Budapesti, Székesfehérvári, Zalaegerszegi képzésekhez ahol a folytatásához a további időpontokat és a címet a Jelentkezést követően Minden Kedves Résztvevő emailben kapja meg, ahogy a városon belüli pontos helyszín a létszámtól is függ minden esetben. 

Jelentkezni a Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola megerteskapuja@gmail.com email címen és a +36307373453 telefonszámon lehet.

Minden Kedves Jelentkezőt várok nagy szeretettel, akiket az Égiek hozzám vezetnek. 

Áldással és Szeretettel:

Klujber Katalin

Kiadványok

Továbbra is Szeretettel ajánlom a CSAKRA-TAN Személyiségfejlesztés Alapfok című Könyvemet, mely a 7 fő csakra témakörét részletesen, mégis komplett egységben ismerteti.

Az emberi testet körülvevő elektromágneses mezőben (aurában) a helyes energiaáramlásért a csakraközpontok a felelősek. Ezek működése befolyásolja az életminőségünket, viselkedésünket, a dolgokhoz való hozzáállásunkat, az anyagi biztonság és öröm megélésén keresztül az önmegvalósítás lehetőségeit is, tehát összehangolja a létünkhöz szükséges összes energiát a legalapvetőbb szükségleteinktől egészen a kényeztetés szintjéig.

A „Csakra-Tan” Személyiségfejlesztéssel lehetősége adódik mindenkinek a központokat testi-lelki és szellemi szinten is helyreállítani, és felügyelni annak működését. A könyv valójában egy teljes spirituális személyiségfejlesztő tananyag első és egyben legfontosabb része, melyben az egyes energiaközpontok helyreállításához gyakorlati példák, pozitív gondolkodást segítő iránymutatások és meditációk is találhatók. A tananyaggal minden ember – függetlenül a spirituális érdeklődésétől és képzettségétől – egy kis önismeretre tehet szert, és fejleszteni tudja magát saját ütemében, a saját időbeosztása szerint.

A könyv puha borítóval ellátott. Méretét tekintve 16,5 x 23,5 cm és 138 oldal.

3500 Ft + 500 Ft postaköltség

Megrendelni a megerteskapuja@gmail.com emailcímen vagy a +36 30 7373 453 telefonszámon lehet.

Személyes átvétel lehetséges:
Zalaegerszegen, Veszprémben, Székesfehérváron, Szombathelyen, Budapesten.
Mindegyik esetben előzetes egyeztetés szükséges. Köszönöm! megerteskapuja@gmail.com vagy +36 30 7373 453

Ajándékutalvány vásárlásra is van lehetőség, részletek a honlapon. http://megerteskapuja.hu/ajandekutalvanyok/

Bízom benne, hogy az írások, tanfolyamok, kiadványok Mindenkinek segítenek a tudatosodás folyamatában.

Áldással és Szeretettel:

Klujber Katalin

E-mail : megerteskapuja@gmail.com

Telefon : +36 30 7373 453