+ 36 30 7373 453 megerteskapuja@gmail.com

Lélek – Tan

A korábbi Lélek-Szellemgyógyász, Pszichotronika tanfolyam új formája, mely természetesen megfelel az aktuális jogszabályoknak.

A Lélek-Tan tanfolyamon megismerhető az ember teljes energetikai rendszere, annak felépítése, működése, teljes körű tisztántartása, mivel a képzés tartalmazza a személy- és tértisztítás részletes tanait, valamint az energiaáramlás tudnivalóit.

Az univerzum felépítésén, a teremtéstörténeten felül a világok és dimenziók ismereteibe is betekintünk, valamint a Világegyetem működésének jelenleg ismerhető téziseit is felfedjük.

Tanulunk Atlantiszról, Szíriuszról, az általuk használt ősi technikákról, melyek az évszázadok során a beavatottak tudásának részét képezték, mely még fennmaradt azon ismeretekből, amivel a régi kultúrákban a magas rezgésszintet megőrizték.

Megvizsgáljuk az emberi test és elváltozásai szimbólumrendszerét, áttekintjük, hogy milyen hibát hoz létre az aurán egy-egy (szerzett vagy előző életből hozott) lelki sérülés. Szenzibilt használunk ezek kimérésére, emellett pedig megtanulunk kommunikálni a felső énünkkel, lelkünkkel, szellemünkkel.

Beszélünk a magyarság kérdéséről, múlt-jelen-jövő tekintetében, a vallásokról és természetesen Jézus tanításairól, mely a Lélek-Tan egyik alappilléreként van jelen.

Választ kapunk arra, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, hová tartunk és mi a feladatunk, valamint módszereket, plusz belső (lelki) erőt nyerünk, hogy ezen feladatokat beteljesítsük.

Megtanuljuk, hogy mi a szeretet és a hit, mely elveket elkezdjük az életünkbe tudatosan is beépíteni.

A tanfolyam során komoly személyiségfejlődésen megy keresztül Mindenki, mely által az életminőségét emelheti. A magasabb nézőpontból való rálátás miatt jellemzően megváltozik az életszemlélet mindenkiben, mivel a tanfolyam felismerteti a földi léttel kapcsolatos háttérösszefüggéseket. A külvilágról és önmagáról alkotott véleménye is szeretetteljessé formálódik, ahogy a hittel teli életszemlélet szerint kezd el élni. A tanfolyam egyik legnagyobb adománya a szeretet, hit és bölcsesség megtapasztalása, a hétköznapi életbe való beintegrálása.

A tanfolyam spirituális előképzettséggel nem rendelkezők számára is ajánlott, de sokat nyújt azoknak is, akik több éves tapasztalattal bírnak ezotériában, illetve alternatív témákban.  Így a Lélek-Tan tökéletes kiegészítője lehet a már alkalmazott, holisztikus szemléleten alapuló energetikai és önfejlesztő módszereknek, hiszen általa emberileg mindenki emelkedést élhet meg.

Tapasztalatom alapján minden tanítvány egy globális látásmódot kap a képzésen, így az egyéb helyeken megszerzett ismereteit is Egy nagy rendszerbe helyezheti el. Hiszen mindenki ugyanarra a hegyre igyekszik, csak éppen más ösvényen próbálkozik. 🙂

A tanítás nem ad végzettséget és államilag elismert képesítést igazoló bizonyítványt, tanúsítványt vagy oklevelet. A tanítás célja pusztán az ezoterikus ismeretanyag átadása, mely során elősegíthető a Tanítványok tudatosodása.

Az alaptanfolyam időtartama: 5 nap, mely a kitűzött időponttól kezdődően 5 egymást követő hónap egy-egy hétvégi napja, jellemzően négyhetente azonos időpontban. A tanfolyam elvégzése jogosultságot ad a továbbképzéseken való részvételre, ahol a csapat összekovácsoló szeretetteljes közösségi élet megélése mellett további ezoterikus ismeretekkel bővítjük meglévő információinkat.

A tanítás 9-16 óráig tart, intenzív képzésként, rövid szüneteket beiktatva.

A tanfolyamok időpontjáról az Időpontok és Jelentkezés menüpontban tájékozódhat.

A városon belüli pontos helyszín minden esetben függ a résztvevők létszámától, így erről a jelentkezéseket követően kapnak részletes információt a Tanítványok.

 Jelentkezni lehet a Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola  megerteskapuja@gmail.com email címén vagy itt a honlapon az Időpontok és Jelentkezés menüpontban.

Szeretettel várom azon Tanítványok Jelentkezését, akiket az Égiek hozzám vezetnek. 

Áldással és Szeretettel!

Klujber Katalin