Éves előrejelzés (Tarot Botok)

December 28-31-ig négy egységben szeretném bemutatni a jövő évi várható energiákat a Szám-Tan és a Tarot-Kártya segítségével, plusz egy összegzést adok január elsején, melybe érdekességként természetesen most is bevonom a Csillagüzeneteket.

2023 év számmisztikailag 7-es időszakként jelenik meg életünkben, mely az új úton való elindulás időszaka lesz, ahol megfelelő nyitottsággal, bizalommal, ugyanakkor mértékletesen és következetesen tesszük meg a helyes lépéseket az ÚJ ÉLETünk felépítéséhez, helyesen hagyjuk el a múltat és KONCENTRÁLUNK A JÖVŐRE, ugyanakkor MAGUNKKAL VISSZÜK A TANULTAKAT, TRADICIONÁLIS ÉRTÉKEKET, amit pl a 6-os (2022) évben a szeretetről gyűjtöttünk össze. A Szám-Tan tanításában az évszám sok információt jelez, pl első két számjegye (20) utal a Földön élő emberiség globális fejlődésére, melyet lélekcsalád szinten él meg, mely természetesen hatást gyakorol testi-lelki-fizikai szinten minden emberre. A 20-as szám itt az együttműködő hozzáállásról, felszabadításról üzen, ahol az intuíciónak, égi énnel való kapcsolatfelvételnek, égi világ érzékelésének, empátiának nagy a szerepe, így a 2000-es évek az egész emberiség számára jelentős hitbeli változást jeleznek.

A 20-as szám a Szám-Tanban, Tarot-Tanban a megváltó energiákat közvetítve áldást hoz minden élethelyzetre, megadja a megfelelő MEGOLDÁSOKAT és a legszentebb magas minőségű életet, ehhez megfigyelve belső hangunkat megnyílunk a Mennyei gondviselésnek, lelkünk sugallatát követve pontosan azt tesszük, az eredeti élettervben szerepel.

A naptári év második két számjegye az egyéni szellemiségfejlődés témakörét, az ember főbb érdeklődési területeit mutatja meg, mellyel kapcsolatban mindenkinek jelentős felismerései születnek, így elveit minden ember egyénileg 2023-ban többnyire az 5-ös számhoz, mind szabadsághoz, hithez, tanuláshoz, tanításhoz kapcsolódóan újítja meg.

A naptári évet vizsgálva így számmisztikai értelemben figyelembe vehető a 7-es és az 5-ös szám jelentése, melyhez ugyanúgy a Tarot-kártya kisarkánum lapjai és azok jelentését egybegyűjtő nagyarkánum lapjai sorolhatók be, melyek mindegyike témakörönként jelzi a megújuló életterületeket. Botok Kisarkánumok 5,7 Szellemi szinten 2023-ban kifejezetten lényeges az Égi világgal való kapcsolat kiépítése, éltetése, mely által megfelelő tudatossággal érzékelünk rá eredeti önvalónkra, égi életterveinkre, így ezidőszakban is ideális arányban figyelünk befele, mely során mindig tökéletesen ismerjük fel égi énünk útmutatását lelkiismeretünkben.

Feltárjuk AZ ÉGI ZSENIÁLIS ÖTLETEKET, CÉLJAINK ELÉRÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKET, melyeket jóravaló motivációnk alapján BÁTRAN VÁLLALUNK FEL, boldogan alkotunk, támogatunk és segítjük a közösségeket, rendszeresen tanulunk, fejlesztjük képességeinket. Bölcsesség gyarapítása során és a tevékenységek elvégzése közben is intuíciónkat automatikusan növeljük meg. Így felismerjük tehetségünket, rátermettségünket a feladatok elvégzéséhez, ezáltal bátran, GYAKORLATIASAN nyilvánulunk meg tevékenységeinkben, gyors és mégis kiszámítható cselekedeteinkben. Önmagunk fejlesztésére való igényünk növekedésével KITARTÓAN GYAKOROLUNK és új tanulófolyamatokat élünk meg, FELÉPÍTJÜK A RENDSZEREKET, ÖSSZEGYŰJTJÜK A BÖLCSESSÉGEKET pl hivatásunkban és hobbiterületeken, belső inspirációnkat megfelelően megérezve, égi-földi motivációnkat megértve BÁTRAN VÁLLALJUK FEL ÉS VÉDJÜK MEG ÁLLÁSPONTUNKAT a külvilági egyeztetésekben.

MEGHALLJUK ÉS KÖVETKEZETESEN KÖVETJÜK LELKIISMERETÜNKET, így megfelelően teljesítjük eredeti életterveinket. Friss életszemléletünk bevezetésével a 7-es és 5-ös számokhoz kapcsolódó újításokat, fejlesztéseket, ÚJ TECHNOLÓGIÁKAT is megfelelően VEZETJÜK BE életünkbe, így helyes belső tartást és ideális önérvényesítést megélve erősítjük önbizalmunkat, hitünket. HELYES MAGABIZTOSSÁGOT érezve megéljük az IDEÁLIS FÜGGETLENSÉGET, ahogy ÖNMAGUNKRA SZÁMÍTVA A LEGTÖBBET mindig helyes úton haladva, megingathatatlanná válva, CÉLORIENTÁLTAN TEVÉKENYKEDVE ELÉRJÜK A KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEKET, mellyel helyesen alapozzuk meg hosszútávú jövőnket.

folyt.köv.

 

Belső hangunk tökéletes követéséhez, hitünk növeléséhez szeretettel ajánlom tanfolyamaimat pl Angyal-Tan, Szám-Tan, Tarot-Tan témakörben, melyek segítenek a helyes önérvényesítés kialakításában, célok elérésben. A Szám-Tan és Tarot-Tan tanításaiban több könyvnyi ismeretet tettem közzé honlapomon a számok és lapok jelentéseihez, (melyet már csak a terjedelme miatt sincs lehetőség megosztani ezen felületen,), így itt a teljesség igénye nélkül inkább csak kis ízelítőként mutatom be az évhez kapcsolódó üzeneteket. https:/megerteskapuja.hu/tanfolyamok

Áldással és Szeretettel:

Klujber Katalin

#számtan #szammisztika #tarot #megerteskapuja #ezoterikustanfolyamok #eveselorejelzesek