Szám-Tan Alap- és Konzulens képzés

Előadás és workshop
Helyszín: 
Online
Időpont: 
2023, September 8 - 17:00 to 20:00
2023, September 22 - 17:00 to 20:00
2023, October 6 - 17:00 to 20:00
2023, October 20 - 17:00 to 20:00
2023, November 3 - 17:00 to 20:00
2023, November 17 - 17:00 to 20:00

Szám-Tan© számmisztikus alapképzés

2023. szeptember 08-tól két hetente péntekenként

1.Névelemzés 

Az első modul rávilágít a névelemzésre, betűk jelentésére, pozícióira, sorrendiségére, számokhoz sorolt jellemzőire, így az elemzések során a hivatásban való szerepet, kiteljesedés lehetőségeit tárja fel. Rámutat az adottságokra, tehetségre, éteri mivoltra, életútra, lendületbe hozó energiákra, támaszt adó erőkre. A névváltoztatás jelentőségét, a születési név jellemzőit az élet során megmutatkozó erőket ismerteti meg, mellyel az eredeti élettervek tökéletes beteljestésért éri el. 

2. Dátumelemzés 

A második modul rávilágít a dátumelemzésre, lelki-szellemi összhangra, gyakorlati kiteljesedésre, a név és a dátum elemzés összefüggéseire. A születési dátumot, mint téridő kódjait vizsgálja meg, rámutat az ember Földre érkezésének okára, időzítésére, Föld erőterének többdimenziós mivoltára, annak születési időpontra való hatására, jelentőségére. Feltárja a gyermek-felnőtt és idősebbkori jellemzőket, mellyel részletesen mutatja be a számmisztikai elemzéseket.  

3. Életútelemzés 

A harmadik modul rávilágít az ember hosszabb-rövidebb életciklusaira, azok időtartamára, párhuzamosságára, ritmikus-ütemes ismétlődésére, feltárja az időszakok háttérrezgéseiben megmutatkozó erőket, fejlődési lehetőségeket. Az élet során a kiemelkedő fontosságú fordulópontokat és azok témaköreit mutatja be, meghozva a bölcsességeket támogatást ad életesemények megértésében, Égi énnel, Lélekkel, Jó Istennel való kapcsolat megerősítésében, így az égi nézőpontot kialakítva, hitet emelve koncentráltat az eredeti élettervek beteljesítésére, mellyel a magas életminőséget hozza létre.

4. Kabbalista és Kháldeusi elemzések

A negyedik modul az Egyéb számmisztikai módszerek ismertetésével négy fő számmisztikai irányzatot mutat be, ahol a Káldeusi Numerológia névelemzését, a Kabbalista Numerológia név- és dátumelemzési metodikáját, Bibliai Numerológiát ismerteti meg. Rávilágít a lélek számaira, az előző életekben teljesített tervekre, melyek alapul szolgálnak a jelenlegihez.

5. Mátrixelemzések

Az ötödik modul az Atlantiszi és Püthagoraszi Numerológia mátrixelemző rendszerének alapjaival ismertet meg. 

6. Kapcsolati elemzések

A hatodik modul a Kapcsolati elemzést a síkmátrixrendszereken át mutatja be.

 

A számmisztikus tanfolyamon belül a képzés modulonként 15.000 Ft-ért hallgatható meg, írásos tananyagot plusz 3000 Ft-ért igényelhet. Ismétlőknek féláron, azaz a képzés 7500 Ft-ba kerül jegyzettel.

A tanfolyam modulonként is elvégezhető, bármelyik kiválasztásával, nemcsak egyben.

Az első három kurzus elvégzésével azonban a Szám-Tan© Számmisztikai Elemző Programra is előfizethet, mely az elemzések fizikai menetét hatványozottan könnyíti meg.

 

Jelentkezni a https://megerteskapuja.hu/jelentkezes oldalon lehet.

Szeretettel fogadom, akit az Égiek hozzám vezetnek.

 

Klujber Katalin
+36307373453