Felhívás áldáskérésre a béke megteremtéséhez!

Közös kéréseink nagyobb erővel hatnak a térben, s mivel a cél a folyamatos és tiszta impulzusok megérkezése a kialakult élethelyzetbe, így az életvitelünkbe beilleszthető módon naponta pl este 7 órakor (iiletve bármikor) pár perces gyakorlattal ideálisan segítünk a béke megteremtésében. Így ritmikusan ismétlődően szent fények érkeznek minden térbe, a szükséges helyekre, ahol kérem, hogy hatványozódva érvényesüljön az elmondott áldások együttes ereje.

Hálásan köszönöm, az együttműködést!

Áldást, Szeretetet és Békét kérek Mindenkinek!!!

Az áldáskéréshez összeérintem magam előtt a tenyereimet.
Koncentrálok a fényekre, a jóságra, szeretetre, égi támogatóerőre.
Tudom, hogy a pozitív gondolatok és szavak teremtőerővel rendelkeznek.
Így az arkangyaloknak hangosan mondom el kéréseimet, melyeket ők felerősítenek:

Áldást kérek Minden Létezőre, a népekre, kontinensekre, égi-földi segítőkre,
Kérem, hogy a Mennyei Atya Szent Fénye járja át a Teremtményeket.
Minden helyzet a lehető legszentebb módon oldódjon meg.
Ehhez kérem az égieket, hogy támogassák a népeket.

Mindenhol a bölcs együttműködést hozzák létre.
Mindenki találja meg jóravaló helyét a rendszerekben.
Legyen mindenhol Szeretet és Béke, Egység szülessen meg!
Saját jóravaló határait Mindenki helyesen és időben találja meg.

Minden nép támogassa egymást helyes formában és mértékben
Minden térség a segítséget is égi rend szerint, ideálisan vegye igénybe.
Legyen rend és béke, tiszta együttműködés, összefogás, jószándék és szeretet.
​Békésen éljenek a nemzetek. Ehhez a megvilágosodás Mindenkiben szülessen meg.

Csak a helyes szeretetnyelveket alkalmazzák a teremtmények.
A létezők emelkedést, boldogságot és hálát éljenek meg.
Mindenki a szeretetteljes életterveket teljesítse be.
A lélek igénye megfelelően kerüljön előtérbe.

Ehhez kérem az égi segítőket.
Fényt juttassanak Mindenkihez.
Hozzanak áldást, békét és szeretetet,
Tiszta egység mindenhol szülessen meg.

Hálásan köszönöm a segítséget. A fények megérkeznek.
Átjárják a teremtményeket, a helyzeteket és a Szent Földet.
A szeretetteljes égi segítők nagy erővel támogatják a népeket.
Érzékelem, hogy mindenki tiszta megvilágosodást tapasztal meg

Bölcsen lát át minden helyzetet, pontosan, precízen, gyorsan mérlegel.
Így csak a Tiszta, Szent és jóravaló elhatározásokat hozza meg.
Hálát, békét teremt, Mindenki megnyugvás, jóságot él meg.
Hálásan köszönöm a segítséget. Szeretetet érzek.

 

Áldással és Szeretettel:

Klujber Katalin