2022. Ősz

2022. Ősz

2022. szeptember 23.    03:04    -     2022. december 21.   21:48

Itt van az Ősz, Itt van újra,….mely meghozza a szerelmes életérzéseket és a hatékony cselekedeteket. Bizalmat, nyitottságot, önbizalmat teremt, valamint a világ szerethetőségébe, Mennyei gondviselésbe és saját jóságunkba vetett hitet növeli meg. Inspirál a szeretet megélésére, a szerelem kifejezésére, a bölcs összetartóerő növelésére. Motivál az új cselekedetekre, az életvitel frissítésére, mellyel új táplálkozási-sportolási szokásokat hoz, tágabb szemléletet és rendezett életvitelt teremt, megnöveli a produktivitást, hatékonyságelveket. Az élet múlandóságának felismertetésével az égi idő-energiagazdálkodást hozza létre, mely által hasznossá tesszük magunkat és gyorsan, lendületesen végezzük el tevékenységeinket. Helyes energiát szentelünk társainkra, magunkra, megújulásra és frissített érdeklődési köreinkre, tisztázó beszélgetéseket folytatunk lelkünkkel, társainkkal, égi énünkkel, bölcsen tanulunk tudományokat, szakmákat, nyelveket, fejlesztjük művésziességünket és intellektuális képességeinket; tehetségünk felismerésével és kiteljesítésével könnyedén érjük el sikereinket, így helyesen takarítjuk be a „terményeket” . Eredményeinket  begyűjtve gyarapítjuk értékeinket, örömmel összegezzük az elmúlt időszakot és tökéletes elégedettséget élünk meg.

Mindent helyesen értékelve lebontjuk az irigységet, csak emelő önkifejezésével, bátorító szavainkkal nyilvánulunk meg, mely során növeljük az összetartóerőket, megteremtjük külső-belső egységet, így hozzuk létre emberi méltóságunkat, felemeljük társainkat és az emberiséget.

Az idei ősz kifejezetten nagy erőkkel teremti meg az égi rendet, mely során mindenki visszatalál a legideálisabb helyéhez, (hobbijához, munkájához, szeretteihez) azon társadalmi szerepeihez, melyek legméltóbbak a szent jövő megteremtéséhez.  Így a napokban és egész ősszel kiélezetten figyelünk a belső hangunkra, lelki motiválóerőnkre, bátran követjük égi énünk sugallatát, álomüzeneteinket, mely által családi jótulajdonságainkat képezzük le földi életünkbe, bátran és hatékonyan nyilvánulunk meg hitünk emelésével, így lendületesen megvalósítva az égi ötleteket, alkotásainkban is ugrásszerűen teljesedünk ki és a legméltóbb életet teremtjük meg, mely során helyes arányban támogatjuk egymást környezetünkben. Magunk és egymás sikereinek is örülve, együtt ünnepelve a közösségi összetartóerőt növeljük meg, mellyel az emberiség nagy élettervét is beteljesítjük egyidejűleg.

Produktív, hatékony, szerelmes őszi napokat kívánok Mindenkinek, mely minden életterületen meghozza a sikereket, elégedettséget, örömöket!

Áldással és Szeretettel:

Klujber Katalin