Tarot-Tan

A Tarot-Tan© teljes online tananyag a Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola Tanúsítványt adó, bejelentett képzése, melynek

első modulja a Tarot-kártya kialakulásának hátterét, fejlődését ismerteti meg, rávilágít annak misztériumára, felhasználási módjaira, szerkezeti felépítésére, a lapokon szereplő ábrázolások, szimbólumok létrejöttére, jelenőségére és jelentésére, rámutat a csomagok típusaira, azok egyezőségeire, mellyel a kártyaválasztást könnyíti meg. Feltárja a kártyavetés elméletét, gyakorlati alkalmazását lépésről-lépésre, példákban a kirakások módjait, értelmezésének szabályait is részletesen mutatja be, mellyel  támogatást ad égi énnel való kapcsolat megerősítéséhez, lelkiismeret hangja szerinti élet megteremtéséhez.

A második  modul a projektek kiteljesítését segítve a Tarot-kártya kis-nagyarkánum lapjainak rendszerét, felépítését mutatja be, melyet besorol a számmisztikai 0-9-ig tartó 10-es számrendszerhez, a héber abc számaihoz, betűihez, amit a földi lét során bejárható fejlődési útként ismertet, mely által a projektek kiteljesedésének, élethelyzetek megújításának módjait és szakaszait tárja fel. Ehhez az Elemek-Tana rávilágít a Világegyetem és az ember teremtésére, Földre érkezésére, létezése során elérhető legmagasabb szintre, a Kabbala tanításában feltárulkozó emberi lét fejlődési lépcsőire, mellyel elvezet az égi életcélok Isteni időzítésű, precíz teljesítéséhez.

A harmadik modul naptári és személyes életciklusokkal, azok összefüggéseivel, azok egymást kiegészítő energiáival ismertet meg, a negyedévekben a kis- nagyarkánum lapok jellemzőit és a Világegyetem tereit felépítő négy elemjelleg tulajdonságait, hatásait mutatja be. Részletesen rávilágít a kártyák pozitív értelmezésére, példákkal szemlélteti az időszakok vizsgálatát és a személyiségfejlődés menetét a példaképek felismertetésével, mellyel a legjobb megoldásokat hozza meg, és az emelkedett életet teremti meg.

 

A tanfolyam elvégzéséhez előképzettség nem szükséges. 

 

Örömteli élményeket kívánok a Tarot-kártya megismeréséhez, kivetések elemzéséhez, projektek teljesítéséhez, személyiségfejlődéshez!                        

Áldással és Szeretettel:

Klujber Katalin