Tarot-Tan

A Tarot-Tan© teljes online tananyag a Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola Tanúsítványt adó, bejelentett képzése, melynek

első modulja a Tarot-kártya kialakulásának hátterét, fejlődését ismerteti meg, rávilágít annak misztériumára, felhasználási módjaira, szerkezeti felépítésére, a lapokon szereplő ábrázolások, szimbólumok létrejöttére, jelenőségére és jelentésére, rámutat a csomagok típusaira, azok egyezőségeire, mellyel a kártyaválasztást könnyíti meg. Feltárja a kártyavetés elméletét, gyakorlati alkalmazását lépésről-lépésre, példákban a kirakások módjait, értelmezésének szabályait is részletesen mutatja be, mellyel  támogatást ad égi énnel való kapcsolat megerősítéséhez, lelkiismeret hangja szerinti élet megteremtéséhez.

A második  modul a projektek kiteljesítését segítve a Tarot-kártya kis-nagyarkánum lapjainak rendszerét, felépítését mutatja be, melyet besorol a számmisztikai 0-9-ig tartó 10-es számrendszerhez, a héber abc számaihoz, betűihez, amit a földi lét során bejárható fejlődési útként ismertet, mely által a projektek kiteljesedésének, élethelyzetek megújításának módjait és szakaszait tárja fel. Ehhez az Elemek-Tana rávilágít a Világegyetem és az ember teremtésére, Földre érkezésére, létezése során elérhető legmagasabb szintre, a Kabbala tanításában feltárulkozó emberi lét fejlődési lépcsőire, mellyel elvezet az égi életcélok Isteni időzítésű, precíz teljesítéséhez.

A harmadik modul naptári és személyes életciklusokkal, azok összefüggéseivel, azok egymást kiegészítő energiáival ismertet meg, a negyedévekben a kis- nagyarkánum lapok jellemzőit és a Világegyetem tereit felépítő négy elemjelleg tulajdonságait, hatásait mutatja be. Részletesen rávilágít a kártyák pozitív értelmezésére, példákkal szemlélteti az időszakok vizsgálatát és a személyiségfejlődés menetét a példaképek felismertetésével, mellyel a legjobb megoldásokat hozza meg, és az emelkedett életet teremti meg.

A képzés első modulja jelenleg a Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola K/2022/062347 bejelentési számon, előre meghirdetett, online képzésében érhető el. A tanfolyam elvégzésével minden Résztvevő teszt típusú vizsgát tehet, melynek sikeres megírásával a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből központilag egyedi sorszámmal ellátott névre szóló Tanúsítványt kap meg, mely nem ad önálló végzettséget, ugyanakkor az 5219 FEOR számon lévő Egyéb személyi szolgáltatás foglalkozás kulcskompetenciáját növeli meg.

A 2022. április 26-án induló, Tanúsítványt adó Tarot-Tan 1. Kártyaismeret online képzésre jelentkezni 2022. április 24-ig a https:// megerteskapuja.hu/jelentkezes oldalon  lehet.   

Ezt követően a további két modul ugyanígy Tanúsítványt adó formában egymást követően, havonta kerül meghirdetésre, melyek a Tarot-kártya ismereteit lépésről-lépésre érthetően térképezik fel.      

A három hónapon át tartó, összesen három modult ismertető képzés teljességére és annak egyes egységeire is jelentkezhet. 

A tanfolyam elvégzéséhez előképzettség nem szükséges. 

A képzések jelenleg modulonként 15.000Ft kedvezményes áron vehetők igénybe. 

Aki a képzést korábban megrendelte, számára is biztosítom a Tanúsítványt a teszt sikeres megírása esetében, melynek részleteiről emailben értesítem.)

Örömteli élményeket kívánok a Tarot-kártya megismeréséhez, kivetések elemzéséhez, projektek teljesítéséhez, személyiségfejlődéshez!                        

Áldással és Szeretettel:

Klujber Katalin

 

Képzés díja: 
15 000 Ft/modul
A képzés jelenleg kedvezménnyel vehető igénybe.