Unikornisok, Egyszarvúak: mitikus állatok, megszemélyesített lények szerepe az életünkben

Unikornisok

Unikornisok vagy egyszarvúak olyan ló alakú mitikus állatok, melyek az embert segítő természeti energiák megszemélyesített lényeiként jelennek meg. Ló alakúak, általában fehér testűek, melyek homlokán egy spirális íven csavarodó hegyes szarv található meg, az ebből kiáradó fényeket varázslatosnak tartják az emberek.

Indus-völgyi pecsétek

 

Az egyszarvúak ábrázolását már az ún. Indus-völgyi pecséteken is megfigyelték a régészek, melyek kb i.e.2500 környékéről erednek. A bronzkorban élő Indus-völgyi népcsoport az Egyiptomiak, Mezopotámiak mellett a három legfejlettebb civilizáció egyike, akik a szótagírást, a súly-mértékrendszert ismerve kifejezetten fejlett társadalmat képviseltek. Korukból fennmaradt épületeiken, edényeiken egyistenhitű vallásukhoz kötődő Istenanya szimbólumok szerepeltek és szent állatokat, leggyakrabban egyszarvút és bikát ábrázoló pecsétek találhatók meg.

Címerállat

Az egyszarvút címerállatként is alkalmazták a középkorban és ezt követően több helyen, ahogy pl 18. században élő szűziességet, tisztaságot, tisztalelkűséget képviselő Szent Jusztinának is ő lett a jelképe. A tisztaság hangsúlyossága természetesen nem véletlen, ahogy az egyszarvút elérni mindig csak jószándékkal lehet. A mondavilágban is úgy találkozhatunk vele, hogy hozzá az ember szelídséggel közelít, mindig szép szóval szólítja meg. Ha az egyszarvú a tisztaszándékot érzékel, akkor letérdel és belehajtja fejét az ember ölébe, így természeti erőként együttműködik a jó szolgálatának érdekében.

Skócia nemzeti állata

Az egyszarvú Skócia címerállata is egyben. A képen a sárga alapon található ágaskodó vörös oroszlánt két oldalról egy-egy unikornis tart meg, akik megfelelően védelmezik a szent jelképet, fenntartják a biztonságot és a rendet. A jelképen lévő ábrázolás igazán jól szemlélteti a tulajdonságaikat, hatókörüket, fehérek, arany színű sörénnyel, farokkal, patával és szarvval rendelkezve a tisztaságot és törvényeket, szabályokat képviselik a jelképen. Fejükön egy-egy aranykorona található meg, melynek belsejében lévő vörös szín az akaraterőt szimbolizálva utal a szabadságra, hatóerőre, ekörül a zárt aranykorona váza, mint egy keretrendszer a szabályokhoz igazodás, Isteni törvényeken belüli szabad mozgástér jelképe.

Az unikornis mellkasán, (szügyén) egyfajta hámként egy nyitott aranykorona szerepel, mely egy aranyszínű lánccal az unikornist a földhöz kapcsolja, mint természeti törvényekhez, mindez szimbólumrendszert illetően azt mutatja, hogy az unikornis megfelelő szabadsággal rendelkezve ő maga a jó, az igazság és a szent törvénykezés szolgálatába állva segíti az embereket.

Asztrozófia

Az egyszarvú az egyszerűség, letisztultság, rend jelképeként az égbolton is megjelenik a Monoceros csillagkép üzenetében, Asztrozófiai szempontból az Égi egyenlítőn az égi és a földi világot kapcsolja össze, így jeleníti meg a legerősebb egységüzenetet, az EGY-et jelentő Unio Mysticát az égen. 

Az Egyszarvú csillagkép a Tejúton, az Istenek útján helyezkedik el, melyet egy szabályos háromszögben a Kis Kutya, Nagy Kutya és az Orion csillagai fognak közre, melyek lélekvezetőként az Isteni minőséghez való hűséggel ajándékozzák meg az embert, melyek visszaterelnek mindenkit a középpontba a lélekhez.

 

 

A viszonylag halványan látszódó, égi világra utaló Egyszarvú csillagkép mögött egy fekete lyuk található meg, mely a csillagok születésének helye, az ember számára látható tér/világ közepe.

Az Egyszarvú csillagkép több fordításban Birtokosként is jelenik meg, mely párhuzamba hozható a SzentLélekkel, aki a Teremtő energiáját képviselve maga az Univerzum közepe, mely fény utal az Unikornis szarvából kiáradó fehér és arany fényszemcsékre, melyek felépítik a tereket és áldást hoznak a teremtményeknek.

 

Unikornis a tisztaság jelképe

Az Unikornis fényei az egység, tisztaság, Isteni rend és igazság fényeit és üzenetét képviselve minden területen tisztaságot teremtenek. Mindez jól illeszkedik ahhoz a tényhez, hogy az ókori hitrendszer szerint az állat szarvának pora minden negatív energiát és méreg hatását is közömbösítette egyben.

 

Unikornis a Bibliában

Az egyszarvú a középkorban Bibliai vetületben Jézus jelképeként is megjelent, általa az Evangélium igazságát ismerték meg. Látható, hogy több kultúrában is természeti létezőként mindig a jó szolgálatában, az Isteni törvényeket képviselve, de még az ember számára közvetlenül elérhető fényeket jeleníti meg, megadja minden teremtménynek az emberfeletti erőket, így nem csoda, hogy a modern korban is visszatérő motívumként ilyen jelentőségteljes, és tisztasága által ilyen könnyedén ráirányul pl a gyermekek érdeklődése.

 

Unikornis támogatóereje

Az Unikornis természeti létezőként az éteri energiákat közvetítve jelentős támogatást ad a Földön élőknek, ahogy minden természeti létező áramoltatja az Isteni fényt, szeretetet. Fényszemcseként juttatja el az emberhez a globális rendhez illeszkedő égi ötleteket, melyeket megvalósítva a hétköznapi életben, csak a legjobb megoldásokat tapasztaljuk meg minden életterületen.

A szűziesség, a fehér fények, az arany sörény is mind a tisztaságot szimbolizálva a legjobb életkörülményeket, pozitív élethelyzeteket teremti meg, a csavarodó szarv is a spirális íven való előrehaladás, életeseményeken való felülemelkedés jelképe, így az Unikornist szavakkal, gondolatokkal behívva az életünkbe, általa jelentősen és tisztán hatunk az életeseményekre, ahogy a kéréseknek megfelelően ők jóságos segítőként közbenjárva mindenben, háttértevékenységeikkel áldást hoznak minden teremtmény életébe.

 

Lélekvezetők

Az Unikornisok így égi segítőként közvetlen támaszai az embernek, akik lélekvezetőként többféle színnel jelennek meg, mellyel az életfeladat megoldásában segítik a teremtményeket.

Fehér színükkel segítenek az egyszerűség, átláthatóság, rend megteremtésében, növelik a letisztultságot, erősítik az egységszemléletet. A lila színűek bölcsességet adnak és a helyes ritmust-ciklust teremtik meg, segítenek a tanulásban, fejlődésben, támogatást adnak a tudás gyarapításában, a polaritás felismerésében. A türkiz színűek az égi világgal való kapcsolatot erősítik fel, erősítik az intuíciót és a tisztánérzékelési képességet. A kékek a saját jóságba vetett hitet, önbizalmat növelik meg, megteremtik a helyes önkifejezést, fejlesztik a kreativitást és a képességeket. A zöldek a szeretet-önszeretet és gondoskodás egyensúlyát, harmóniát hozzák létre, a sárgák örömet adnak és nyitottá teszik az embert a világ megismerésére. A rózsaszínek erőt adnak a gyakorlati élethez, növelik az aktivitást és az életszeretetet.

 

Unikornisok támogatóerejének igénylése

Az Unikornisokat szólíthatjuk gondolatban, meditációban, éberen, egyszerű szavakkal, tisztándékú kéréseinkkel, ekkor ők éteri fényként megérkezve kiegyensúlyozottá tesznek minket, energiáikkal hatnak az életeseményeinkre, így Isteni összhangot és csak emelő élményeket tapasztalunk meg.  Erejük akkor is megfelelő segítséget jelen, ha (játék)tárgyként, kabalaként egy ruházaton szereplő ábraként jelennek meg környezetünkben, ugyanis ilyenkor az ember gondolatai ideálisan irányulnak rá a támogatóerőre, figyelmesebb az égi közbenjárásra, váratlan eseményekben megjelenő szerencsére.

Így az Unikornisokkal való játékot is bátran engedjük gyermekeinknek, ahol megfigyelhetjük, hogy melyik színű egyszarvú kerül előtérbe. Az aktuális kedvenc mindig utal az égi világból érkező támogatóerő témakörére, jellegére, melyre éppen szüksége lehet a gyermeknek.

 

Klujber Katalin

Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola