Éves előrejelzés (Tarot Kelyhek)

2023 év előrejelzés a Tarot és Szám-Tan alapján/ 3
Kelyhek
Kommunikációban kifejezetten lényeges a belső figyelem, azaz a lélekkel való kapcsolatfelvétel, mely során gondolatait és érzelmeit egyeztetve megfelelő megnyugvást él meg, belső világában feltárja a helyes irányokat, égi életterveket, így megfelelő célorientáltsággal halad előre, képességeire és terveire figyelve megfelelő iránya tereli erejét a növeli a köveztkkezetességet, ideális magabiztossaággal és helyes önérvényesítéssel nyilvánul meg, ugyanakkor
 
kelyhek
 
2023-ban ideálisan figyelünk kifele és befele, feltárjuk lelkünk valós vágyát, szeretet kifejezésére való igényünket, meglátjuk társas kapcsolatainkban, embertársainkban az értékeket, már év elején is feltárjuk jelentőségét támogatóerőnk helyes kifejezésének, így vizsgálódásainkban csak a jó irányba tereljük a figyelmet, a jóra, szeretetre összpontosítva optimistán nyilvánulunk meg, csak azt nézzük, ami megmaradt, ami elérhető és, ami emelően hat életünkre.
Mindig alázatosan értjük meg társainkat a közösségekben, saját és közös projektjeinkhez is megtaláljuk a legideálisabb együttműködéseket, mely megnöveli az összetartóerőket, minden kapcsolatunkban helyesen hallgatjuk meg egymást és megfelelően fogadjuk el az érveket. Mindig megtaláljuk a közös nevezőt és a legoptimálisabb szabadságelveket. Így megnyilvánulásainkat megfelelően empatikussá és együttműködővé téve kommunikációnkat frissítjük fel.
 
Mindenkit megbecsülve kifejezzük hálás értéseinket, így külső-belső önkifejezésünket is megfelelően hangoljuk fel.
Lelkünkkel a kapcsolatot felvéve pl napi rutingyakorlatok során gondolatainkat-érzéseinket egyeztetjük össze, így megfelelő megnyugvást élünk meg, belső világunkban feltárjuk a helyes irányokat, égi életterveket pl a helyes közösségi élet megéléséhez, projektjeink tökéletes teljesítéséhez, így megfelelő célorientáltsággal haladunk előre és feljebb, megtalálva adotsságainkat és társainkat terveink teljesítéséhez, képességeinkre, társulások helyes működtetésére irányítjuk a figyelmet, így helyes irányba tereljük erőket, és erre bíztatjuk társainkat is környezetünkben, ezáltal mindenki könnyedén találja meg a helyét és azt teszi, amit diktál lelke, mely által ideális magabiztossággal és helyes önérvényesítést élünk meg, mindig megfelelő időben, helyen, módon, mértékben nyilvánulunk meg, működtetjük az arany arányokat megfelelő mértékletességet.
 
Bármilyen témakörről is beszélünk, szavainkban mindig megtalálható a dicséret, mely mindig az összhang létrehozását segítve növeli az együttműködőerőket. Lényeges, hogy mindenkivel annyit osztunk meg gondolatban, jövőképekben, ami szükséges projektjeink teljesítéséhez, így a kompetenciát megfelelően vesszük figyelembe.
 
Mindent a helyén kezelve a határokat helyesen tartjuk meg. Megfelelően bíztatjuk magunkat a céljaink eléréséhez, ahogy belső tartásunkat is ideálisan növeljük meg, így megfelelő függetlenséget megélve, saját lábunkra állva lendületesen haladunk előre és feljebb.
 
Az életünk irányítását megfelelően a kezünkbe véve a felnőtté válását helyesen tapasztaljuk meg, mely egyik legnagyobb célja velünk az égieknek. Erőnket saját hatáskörben használva, egyenrangú társulásokat kialakítva társadalmi pozíciónkat helyesen töltjük be, megfelelően válunk példaképpé a mindig mértékletes megnyilvánulásainkkal és szeretetminőségeinkkel.
Minden tevekénységet következetesen látunk el, így elérjük a kiemelkedő eredményeket, sikereinket, melyeket megfelelően ünneplünk meg társainkkal, családunkkal a közösségekben, mellyel növeljük az egységet és az összetartóerőket.
 
folyt köv.
 
Kommunikációnk frissítéséhez, helyes szeretetnyelvek működtetéséhez, társaink igényeinek és saját szükségleteink megértéséhez, valamint a jópéldaképpé válásunkhoz szeretettel ajánlom a Szeretetet alapú módszertant, és a Csakra-Tan, Tarot-Tan képzéseket, melyek mindegyike gyakorlati szinten segít életvitelünk frissítésében, önmagunkhoz és a világhoz való viszony frissítésében, szeretetteljessé tételében.
Áldással és Szeretettel:
Klujber Katalin
 
#tanulas #alomfejt #alomnaplo #angyalkommunikacio #szeretet #tarot #megerteskapuja #ezoterikustanfolyamok #eveselorejelzesek