Éves előrejelzés (Tarot Érmék)

2023 év előrejelzés a Tarot és Szám-Tan alapján/ 4
Érmék
 
Ez időszakban külső-belső vizsgálatunknak köszönhetően rálátunk tényleges önvalónkra, égi támogatóerőre saját képességeinkre, így erőnket, igényeinket és erőforrásaink mértékét helyesen mérjük fel.
Felismeréseinknek köszönhetően energiagazdálkodási elveinket újítjuk meg. Erőnket a tiszta alkotásba, teremtésbe fektetjük, és figyelünk céljaink elérésére, így külső-belső szemlélődésünk során rálátva a helyes anyagi -pénzügyi gyarapodást meghozó tevékenységekre, és azok erőforrásigényére, így saját befektethető energiáinkat tökéletesen osztjuk be.
Elemzőképességünk erősödésével rálátunk erőforrásaink szükségleteire, melyet helyes arányban használva optimalizáljuk az energiakészleteket. Szabadságelveinket felülvizsgálva, átértékelve azon céloknak szenteljük időnket, ami számunkra a legszentebb.
Kivetített jövőképeinkkel motiváljuk magunkat a kiemelkedő eredmények elérésére. Kitartásunkat, hatékonyságunkat megnövelve produktívan haladunk előre minden életterületen, mely során az égi időzítéssel, megfontoltan, helyes fontossági sorrendben látjuk el feladatainkat, megfelelő mértékletességet megőrizve. Így türelmesen, felelősségteljesen végezzük el tevékenységeket. Teendőinket időben, precízen ellátva és új területeket elindítva megtapasztaljuk a sikereket. Következetességünknek köszönhetően, bevezetjük az újdonságokat minden témakörben, pl teret engedünk a megújuló energiáknak, környezetvédelem kiteljesítésének, ahol a gazdaságossági szempontokat megfelelően figyelembevéve zseniális ötleteinket lehozzuk gyakorlati szintre, így jópéldát adó rendszereket építünk fel és a meglévőket helyesen újítunk meg, nagyobb rendszerek változásait is ideálisan indítjuk el belső inspirációnkat követve, így ebben az évben több energiát fektetünk be a hosszútávú projektjeinkbe, mellyel megteremtjük a biztos jövőnket.
 
Felismerve az égi-földi törvényeket a tiszta szabályokat alkalmazzuk mindenben, megfelelő átláthatóságot teremtünk minden életterületen. Belső vizsgálatunknak köszönhetően céljainkat pontosan határozzuk meg, feltárva a helyes irányokat megtesszük a legjobb lépéseket, mindenben az égi útmutatást követve, a hatékonyság növeléséhez kialakítjuk azt az életvitelt, mely a legelőnyösebb, alaposan tervezünk és hajtunk végre mindent, részleteket pontosan dolgozzuk ki és hatékonyan cselekszünk a teljesség érdekében, ehhez követjük álomüzeneteinket, lelkiismeretünket, így céltudatosságunk, produktivitásunk mindig megmutatkozik munkánkban és minden életterületen, ezáltal feladatainkat megfelelő koncentráltsággal és tökéletesen látjuk el, mellyel jelentősen gyarapítjuk pl az anyagiakat és elérjük a jóravaló sikereket.
Rövid-közép-hosszútávú céljaink eléréséért megtesszük a gyakorlati lépéseket, mely megfelelő alapot biztosít a következő ciklus emelő megéléseihez, így megtapasztaljuk az elégedettséget, örömet. A hálás érzések által megjelenik az egység élménye, mely tovább növeli az identitást, bölcsességet, békességet; így belső tartásunkat hitünkkel erősítve; égi-földi kapcsolatainkban is megéljük a méltóságteljességet.
 
folyt köv.
 
A gyakorlatiasság megéléséhez, teendők helyes elvégzéséhez, jó irányba terelt figyelemhez szeretettel ajánlom az ÉVTERVEZŐ workshopot (2023.01.03) és tananyagot a honlapfelületen, ezen felül a Szeretet-Hit-Siker-kártyákat, Csakra-Tan személyiségfejlesztő könyveket, valamint az Angyal-Tant a lelkiismeret pontos követéséhez, ezen túlmenően pedig a Táplálkozás-Tant az ideális táplálkozási szokások kialakításához, hatékonyság növeléséhez.
https:/megerteskapuja.hu/tanfolyamok
 
Áldással és Szeretettel:
Klujber Katalin
 
#számtan #szeretetkartya #hitkartya #sikerkartya #csakratan #angyal #tarot #megerteskapuja #ezoterikustanfolyamok #eveselorejelzesek