Nyári Napforduló előtt: Új élet tervezése

2023. június 18-21-ig
Mától a napfordulóig kifejezetten sokat figyelhetünk befele, a hétköznapjaink során is minden életeseményben felismerjük az okokat, összefüggéseket, feltárjuk, hogy miért érkeztünk a Földre, milyen feladatokat kell elvégeznünk és milyen prioritással, sorrendben, így PONTOS TERVET készítünk és június 21-től lépésről lépésre következetesen teljesítjük ezeket, megvalósítjuk legnagyobb projektjeinket.
 
Sikereinket elérve, hálát érezve megújítjuk önmagunkról, világról alkotott véleményünket, felépítjük a méltóságteljes életet.
 
Mivel ebben az időszakban kifejezetten lényeges felismerni, hogy ki milyen feladattal érkezett, és meglátni, hogy ebből mit teljesített és még mit kell, így szeretnék 2 segítséget adni az eredeti élettervek megismeréséhez.
 
Egyrészt szeretettel ajánlom Új Életciklus tervezőmet, melyhez kapcsolódó meditációk segítenek az ütemezés, sorrend felismerésében, feladatok priorizálásában, út megtalálásában és belső béke elérésében.
 
 
Másrészt:
 
A Szám-Tant, mint számmisztikai tanfolyamomat is segítségül hívhatjuk az életfeladat felismeréséhez, ahol a SZÜLETÉSI DÁTUM SZÁMAINAK SZÁMJEGYENKÉNTI ÖSSZEADÁSÁVAL, (két számjegy esetén ismételt összeadásával) megkapjuk az életfeladatszámot, melyhez kapcsolódó jelentések segítenek felismerni, hogy milyen témakörben vizsgálódjunk a tervek teljesítéséhez.
 
A számokhoz kapcsolódó kérdések esetén azt érdemes megnézni, hogy a témakör milyen mértékben érint bennünket, hol tartunk ezen terület fejlesztésében? Már teljesen tökéletes?
 
Mivel az egész élet egy többciklusos személyiségfejlődésen vezet át bennünket, így az önvizsgálatnál a SZÜLETÉSI NAP SZÁMJEGYEINEK ÖSSZEGZÉSÉVEL megkapott számértékhez kapcsolódó kérdések is figyelembe vehetőek.
 
Hatókörök:
 
1: Hol és miben kell vezető szerepet felvállalnom? Hol és miben kell magabiztosabbnak, határozottabbnak lennem? Megfelelő önállóságot, függetlenséget élek meg? Kreatívan fejezem ki egyéniségemet, egyediségemet? Minden másolást elkerültem? Eredeti ötleteimet teljesítem? Az életem irányítását kezembe vettem? Meglátom mindenben a lehetőséget? Tudatosan élek? Kitűztem céljaimat megterveztem a lépéseket, következetesen haladok előre és feljebb? Kitartó vagyok, motivált és lendületes? Jópéldává váltam a közösségekben? Bátor vagyok, helyes idő-energiabeosztással élek? Napról-napra teljesítem terveimet, minden nap elérem a sikereket.
 
2: Hol és kivel kell erősebben / optimalizáltabban együttműködnöm? Megfelelő türelemmel élek? Feladatorientáltságomat és célorientáltságomat megfelelő arányban működtetem? Foglalkozom a gyermekekkel, tanító, segítő szándékom kifejezem? Ideális ítéletmentességem Tudok a jóra figyelni és a jelen határozott lépéséit is ideális gyorsasággal teszem meg? Helyes arányú hitem? Tudom, hogy mikor hallgassak, mikor beszéljek? Belső hangomat megfelelően követem? Tudom, hogy az élet és az emberek is jók, jóságot tapasztalok meg? Gondoskodom a környezetemről és a magamról is megfelelő mértékben? Türelmes vagyok és tudom, hogy megérkeznek a sikerek, megkapom az elismeréseket?
 
3: Mihez és kihez vagyok hűséges, lelkem hangját felismertem? Lelkem vágyát követve élem az életem? Megfelelő önérvényesítésem? Ideális önbizalmam? Saját véleményemre alapozok életemben? Mások véleménye mennyire befolyásolja önértékelésem? Milyen mértékűek az elvárásaim önmagam felé és másokkal szemben? Milyen arányban fontos számomra a stílus, minőség és a külsőségek? Mennyire vagyok hatékony, milyen produktivitást értem el életterületeimen? Bőséget, jólétet teremtettem? Meg is tudom tartani ezt? Azon az életszínvonalon élek, amin szeretnék? Mekkora termékenységem? Milyen mértékben érdekel az anyagi és milyen mértékben az érzelmek? Az öröm, jókedv mekkora szerepet kap és mennyi a felszínesség, külsőség, mennyi a túl mélyreható érzelem? Az életet nehéznek, esetleg túl könnyednek érzem? Meg tudom tartani mindenben a mértéket? Étkezés, Munka, Érzelmek, örömök, közösségi élet? Mennyire fontos a család és mennyire a saját igények? Adakozás, elfogadás megfelelő arányát élem meg? Merek adni, elfogadni? Megtalálom a módját ezeknek?
 
4: Megfelelő biztonságot és rendszert teremtettem? Rendszerezett az életem? Az idő-energiagazdálkodásom rendezett és tökéletes? Mindenre jut időm, energiám, amire kell? Helyes prioritással élek? Megfelelő következetességet alkalmazok, magabiztosan haladok előre? Minden tervezek, megvalósítok, tervezek, megvalósítok és lépésről-lépésre teljesítem terveimet? Amit elkezdek, azt véghez viszem, be is fejezem? Mekkora a lendületem? Aprólékosság, elnagyolás mennyire jellemző életterületeimen? Milyen arányban dolgozom és milyen arányban pihenek? Mennyire igazodik szabályokhoz az életem? Milyen a kapcsolatom a joggal, szabályokkal, törvénnyel? Ügyeim rendezettek? Megfelelő felelősséget vállaltam? Számít rám a környezet? Biztos hátteret adok társaimnak, rendszereknek? A sport milyen szerepet játszik az életemben? Megfelelő mértékletességgel élek? A monoton feladatok elvégzésében mennyire érzem jól magam? Helyes a táplálkozásom, ugyanis ez mind a táplálkozás függvénye.
 
5: Milyen arányban tanulok, tanítok, fejlesztem bölcsességemet, intellektuálisan és gyakorlati szinten? Elégedett vagyok mindennel? Optimista a szemléletem? Veszteség esetén is tudok a jóra koncentrálni, arra, ami megmaradt, ami feltölt, ami emelő és előreviszi az életem? A korlátoktól és a „nekem nem” szemléletről megfelelően vonom el a figyelmet? Meglátom a lehetőséget mindenben? Mennyire fontos számomra a környeztem? A szabályok, (valós/ vélt elvárások) és a rend feszíti életem? Ideális szabadságot élek meg? Mekkora a hitem (saját jóságomban, külvilág szeretetében)? Mennyire fontosak számomra az elismerések? Kényszert érzek a teljesítésre? Önmagamat mennyire ismerem el? A külvilágban mindig önmagam tükröződését fedezem fel? Mekkora teljesítményem? Önmagamat ismerem el, vagy kell, hogy mások elismerjenek? Egy rendszeren belül is megtalálom a megfelelő szabadságot, vagy teljes önállóságra törekszem? Magam folyamatosan fejlesztem, és tanítom a környezetem? Tanulok, tanítok pl nyelveket, szakmai témaköröket és hobbiterületen is átadom tudásom, bölcsességem? Gyakorlatban szerzett tapasztalatokkal bővítem bölcsességem és gyakorlatiasan tanítom a környezetem? Követek jópéldaképeket? Miben vagyok kivételes? Megtaláltam magamban a legértékesebbet?
 
6: Milyen mértékű a gondoskodás, öngondoskodás életemben? Feladataimat mekkora hatékonysággal végzem el? Megfelelő prioritással, helyes mértékben és sorrendben cselekszem, Isteni időzítést élek meg? Mindig jó helyen vagyok, megfelelő időben? Mennyire támaszkodom a környezetemre? Mennyire támaszkodnak rám az emberek? Kitől kérek segítséget és milyen mértékben? Kinek adok segítséget és milyen mértékben? Azaz megfelelő felelősséggel és megfelelő alázattal be tudok illeszkedni a társadalomba, hierarchiába és a közösségekbe? Megtalálom a helyem, legideálisabb szerepeimet? Mekkora szerepet játszik az életemben az otthon, otthonosság témaköre? Tudom magam otthonérezni bárhol? Esetleg a másik véglet? Sehol? Otthon sem felszabadító és természetes? A logika, racionalitás és az érzelmek mekkora szerepet kapnak az élethelyzetekben? Össze tudom egyeztetni a gondolatom, érzésem. Mennyire fontosak a családi összejövetelek? A tradicionális értékeket milyen mértékben őrzöm meg és örökítem tovább a jövő nemzedékének? Értékesnek tartom magam és tanítom a családtagjaimat a szakmámra, tevékenységek praktikus elvégzésére? Elégedett vagyok családi szerepeimmel?
 
7: Mit, kit és milyen mértékben elemzek? Mennyi időt szentelek a külső-belső vizsgálatra és mennyit a gyakorlati életre? Minden cselekedetemet bírálom, dicsérem? Önmagam és mások felé is megbocsájtó vagyok és szeretetteljes? Illúziókkal, vagy inkább racionálisan élek? A felső világot, az elveket, elméleteket milyen mértékben helyezem előtérbe, vagy inkább a teljes gyakorlatiasság jellemző életemre? Mekkora igényszintem pl a közösségi életre? Milyen mértékben vizsgálódom a múlt eseményeiben? Megfelelően tárgyilagosítom a tapasztalatokat, következtetéseket? Helyesen vonom el az érzelmeket onnan, ahonnan kell? Ideális a szabadság az életemben, elvektől és hitrendszerektől is megfelelően szabadultam meg (ezt így kell, ez így helyes)? Tényleg könnyed és szabad életet élek? Érdeklődési területeimen és az élethelyzetek okait illetően kutatok, megfejtéseket keresek, vagy a tanulságokat inkább a tapasztalatokból vonom le? Mindenben megtartom az arany arányt, mértéket? Szerencsésnek tartom az életem? Szeretettel töltöm be a vezetői szerepeket? Akkor is, ha erre kijelölnek? Az elmélet és a gyakorlat között megfelelő arányt tartok meg? Meg tudom védeni az álláspontomat, pozíciómat minden esetben? Kitartó vagyok? Hosszútávú projektekben gondolkodom és következetesen cselekszem? Helyesen tartom meg az irányokat és a figyelmem?
 
8: Helyes irányba terelem az erőket? Koncentrált vagyok és következetes? Megfelelő hatékonysággal végzem el a teendőimet? Alkotok, támogatok, teremtek, mindezt a saját előnyömre, vagy a közösségek emelésére teszem meg? Birodalmam és saját rendszerem, helyes és magas minőségű életvitelem felépítésén dolgozom és megfelelően segítem a környezetem? Gyakorlatias vagyok és felelősségteljes, számíthat rám a környezetem, impulzív és motivált vagyok cselekedeteimben? A jót látom, követem és kiteljesítem? Pozitív a szemléletem? Optimistán és lendületesen haladok előre? Ideális idő-energiagazdálkodásom és erős termékenységet élek meg? Jópéldává válva méltó életet élek? Megteremtem a királyi életminőséget?
 
9: Bölcsességemet folyamatosan fejlesztem? Olvasok, tanulok, magam intellektuálisan és gyakorlatban is képzem? Életesemények megfigyelése során bölcs megértéseim születnek? Tudásommal, meglátásaimmal támogatom a környezetem? Az állatok, növények, emberek és a Föld is megfelelően fontos számomra és segítek a környezetvédelemben? Részt veszek egy nagy projektben hozzáadott tudásommal, segítségemmel? Rávilágítok a problémák gyökerére? Segítek felismerni az okokat, összefüggéseket? Bátorítom társaimat a jobb élet megteremtésére? Mekkora igényszintem pl a közösségi életre? Megfelelő stílust képviselek, magas életminőséget élek? Csak néhány elmélkedés, vizsgálat idejére szigetelődtem el, de a kapcsolatot megtartom a környezetemmel? Tájékoztatást adok a belső világomban megélt érzésekről, és változási folyamataimról összegzésemnek köszönhetően? Megfelelően vonom le a következtetéseket, az életesemények okát és következményeit is megfelelően értem meg. Felvállalom tudásom, szakmaiságom, meglátásaim és gyógyító szavaim értékét a világomban, közösségekben? Rendszert alkotok, több szakmát integrálok egybe? Megfelelő arányban helyezem előtérbe gyakorlati életet és a belső elmélkedéseket? Megtartom az egyensúlyt és az elszigetelődést is csak ideális arányban élem meg? Mennyire vagyok elégedett szellemi kiteljesedést, lelki megéléseket illetően?
 
Bízom benne, hogy a fenti kérdésekkel segítek felismerni néhány élettervet, ezáltal azok könnyedén teljesíthetők gyakorlati szinten.
 
Az Új Élet tervező alkalmazása során is kifejezetten jól használhatók a kérdések. A tervezőt megrendelni itt lehet:
 
 
Egyébként azt ugye tudják, hogy minden viselkedés, érzelem, életérzés a táplálkozás függvénye?... pl hogy valaki bátorsággal éli az életet? Visszahúzódó / merész, dühös, haragos, ideges, túl elfogadó, kiegyensúlyozott, szeretetteljes? Az mind táplálkozásának, ételekre való reagálásának egy skálán való mozgását mutatja be, mely változtatható bizonyos ételtípusok bevitelével.
 
Ha érdeklik a részletek, szeretettel fogadom Táplálkozás-Tan képzésemen.
 
A belső vizsgálódás során megértések születnek, ezt követik a helyes cselekedetek, így a személyiségfejlődést minden ember könnyedén éli meg, melyet tovább erősítünk az önirányítással, tudatossággal, helyes táplálékbevitellel.
 
Eredeti élettervek megismerését, legtisztább élet létrehozását kívánom Mindenkinek!
 
Áldással és Szeretettel:
Klujber Katalin
 
#megerteskapuja #szemelyisegfejlodes #szammisztika #csillagok