2024 (4/4) Tudatosság, Önirányítás

2024

4/4:   A számmisztika és a Tarot-Kártya jelentése alapján

A számmisztikából kiderül, hogy 2024-ben szellemi vezérlő elvként a 6-os szám jelenik meg, így idén főként a család, megbecsülés témaköre foglalkoztatja az embereket, ebből adódóan örömmel rendezzük viszonyainkat és kifejezzük a tiszteletet, szeretetet, megbecsülünk mindenkit és mindent.
Tudjuk, hogy minden rendszer a piramis aljáról felfele újul meg, tehát a kisebb szerveződésektől halad a nagyobb rendszerek irányába a változások bevezetése, így az egyénben végbemenő változások átértékelések elsőként a külvilágban a saját életben és családági szinten jelennek meg, mely az idei évben nagyon érezhető lesz.
Látjuk tehát, hogy a megfelelő fordulóponton már túl van az emberiség a globális változást illetően, a befele húzódást megélte, a fordítópontot elérte, most halad ismét kifele, ahol a múltat és a célokat átértékelve teljesen új koncepció alapján előbb-utóbb minden közösségben az egységet erősíti meg.
Az ember így elsőként saját világában, rendszerében, életvitelében tesz rendet, felismeri vágyait és a környezetében lévő szükségleteket, melyeket családjával, barátaival, közvetlen ismerőseivel megfelelően egyeztet össze, ezt követően halad a nagyobb rendszerek felé a további években, ahol kiteljesíti az empátiát, harmóniát, szeretetet.

 

2024 szökőév

2024 szökőévként jelenik meg, mely elnevezés és számmisztikai értelemzés is felszabadítást, mintákból való kiemelkedést jelent, így a megújulást, helyes szabadságelveket hozza meg. 365 napos években a gyakorlati létünkben az emelkedést hozó tapasztalatokat gyűjtjük össze, működtetjük az általános mechanizmusokat, melyek alapján levonjuk a következtetéseket, így ezen évek a változásra megfelelő inspirációt teremtenek, míg a 366 napos években a bölcsességet, tudást integrálva, összegezve, azokat konzekvenciáit és új céljainkat a gyakorlatban éltetve kiemelkedő fejlődést érünk el.

Így idén már év elején örömmel végezzük el a hittel teli gondolati és érzelmi összegzéseket, közös nevezőre hozzuk a racionalitást, emocionális elveket, melyek mindig a szív szerinti elhatározások felé visznek bennünket, megteremtik a külső-belső összhangot, biztosítják a tiszta és helyes értékrendet, ezáltal év közben is mindig helyesen használjuk a kiemelkedő lehetőségeket, könnyedén lépünk fel magasabb szintre, és jelentős sikereket, emelkedést élünk meg. Ez az év tehát óhatatlanul inspirál a fejlődésre, könnyedén tanulunk pl szakmai, idegennyelvi, ezoterikus témakörben és hobbiterületeken, megértjük a tudományokat és a automatikusan integráljuk be életünkbe a bölcsességeket, mindez harmóniát hoz és békességet.

A hatos szám mutatja, hogy idén jelentős családi összhangot élünk meg, arányosan gondoskodunk társainkról és magunkról is lelkünk hangjának megfigyelésével. Kapcsolatainkban is rendet teszünk a helyes elköteleződésekkel, rájövünk, hogy kihez vonzódunk, hol a valós helyünk a közösségekben, így könnyedén orientálódunk a megfelelő közegekhez. Jól érezzük magunkat társainkkal és örömmel adunk támogatást tudásunkkal, képességeinkkel.

Megbecsüljük tehetségünket, családunkat, társainkat, hagyományainkat, tradicionális értékeket, örömmel azonosulunk a jóravaló családi mintákkal és bátran és időben hagyjuk el, ami előnytelen.

Ehhez megfelelőn figyelünk befele, összegezzük a múltat és megbocsájtunk mindent, a jövőre helyezzük a figyelmet, felismerjük lelkünk hangját és megengedjük a jót magunknak és környezetünknek, kitágítva életszemléletünket, működtetjük a legideálisabb szeretetnyelveket.

Megfelelően érzékelünk rá társaink szükségleteire és saját igényeinkre, melyeket empatikus és tisztázó kommunikációnkban ideálisan egyeztetünk össze. Így bátran támogatjuk társainkat, és alkotunk, teremtünk, tanulunk saját önfejlesztésünkre.

 

2024 => 8-as

A teljes év energiája a 8-as számmal jelzi, hogy következetesen viselkedünk és odafigyelünk a mértékletességre, azaz saját hatáskörben működtetjük erőinket, mellyel gyakorlativá tesszük az ítéletmentességet. Megszelídítjük magunkban az indulatokat és az ösztönerőket, csak tiszta szándékkal nyilvánulunk meg. Jót akarunk és kívánunk mindenkinek, csak jót teszünk tetteinkkel. Mindig megfelelően egyeztetjük az érdekeinket, tisztázó kommunikációnkban felismerjük az új irányokat, megfelelően újítjuk meg életterületeinket, gondolatainkat, elveinket.

A számunkra érdektelen, haszontalan, előnytelen témaköröktől (kritizálás, stb) ideálisan határolódunk el, optimalizáljuk véleményünket, bevezetjük a helyes egyszerűséget életterületeinkre. Hatékonnyá tesszük erőnket, helyes idő-energiagazdálkodással, növeljük produktivitásunkat, precizitásunkat és pl az aprólékosságban is alkalmazzuk az ideális mértékletességet.

Örömünket leljük a mindennapi cselekedeteikben, rendet teszünk minden életterületen, bevezetjük és jól működtetjük a rendszerezettséget, felépítjük az egészséges életvitelt.

Megbecsüljük testünket, földi életünket, időnket, társainkat, értékeinket, tehetségünket, meglévő vagyonunkat, képességeinket. Tisztelünk mindenkit és mindent és ideálisan tágítjuk ki életszemléletünket, ahogy elhisszük, hogy lehet minden jobb és emelkedettebb, ezáltal az égi támogatóerőt ideálisan engedjük be életünkbe, felhangoljuk életterületeinket optimista szemléletünkkel, a várt és a váratlan helyzetekben is az égi támogató közbenjárást ismerjük fel, váratlan sorsfordításokban azt nézzük, ami előnyös, ami jó, ami emel bennünket.

Szerelemben, kapcsolatokban, projektekben, hobbiterületeken, tanulásban is megtaláljuk társainkat és ideálisan köteleződünk el, mellyel erősítjük a közösségekben jópozíciónkat és a megbecsülést, egységet, feljebb jutunk társadalmi elismertségben.

!!  8-as, mint végtelen

Ráérzékelünk a valós összekapcsolódásokra a terekben, égi+földi szinten, így tudatosítjuk, hogy a gyakorlati létben sokszor vállalunk magunkra szerepeket egymás és önmagunk fejlesztéséhez. Ilyen aspektusból szemlélődve gyorsan emelkedünk felül az esetleges nehézségeken, hatékonyan és könnyedén egyeztetjük az érdekeket, melyben megéljük a földi léten átívelő összetartást és szeretetet.

Tudatosítjuk, hogy kinek mi a nehezebb, így mindent megbocsájtunk társainknak és önmagunknak is természetesen, önmarcangolás nélkül inkább a fejlődésre helyezzük a figyelmet, támogatjuk társainkat, amiben tudjuk és amiban szükséges. Megfelelő empátiával, türelemmel és megértéssel közeledünk mindenkihez a közösségekben, hallgatunk belső hangunkra, követjük intuíciónkat és a lelkünkben megjelenő bölcsességeket, ezáltal mindig tökéletes időzítéssel, jókor-jó helyen, helyes témakörben nyilvánulunk meg.

Mi magunk is bátran és ideális arányban igényeljük a segítséget lelkünk hangját követve, mindezt megfelelő természetességgel tesszük meg, így hatékonnyá, produktívvá tesszük életterületeinket, növeljük a termelékenységet, és gyorsabban, könnyedebben érjük el a sikereket, ráadásul a közösségek összetartó erejét is megnöveljük egyben.

A nyolcas szám jelzi, hogy megtaláljuk az arany arányokat és a helyes mértékletességet minden területen, helyesen tartjuk be a határokat odafigyelésünknek(!!), önkontrollunknak(!!) és belső hangunknak megfelelően (!!), ahogy a Földön jelenleg élő emberiség szellemi vezérlő elve a lelkiismeret hangjához való visszatérés (!!) eredetileg, ehhez mindannyian örömmel vesszük fel a kapcsolatot lelkünkkel, tiszta megérzéseinkkel, és intuíciónkat jól működtetjük mindennapjainkban + a gyakorlati életben, ezáltal közelebb kerülünk az égi támogatóerőhöz és felsőbb énünkhöz is természetesen.

A tavalyi év ehhez jelentősen megnövelte a hitet, azaz időnként hozhatott olyan életeseményeket, melyekben úgy éreztük, csak a „Jó Isten segíthet”.

A bizalom, és az égi támogatóerőbe vetett hit erősítésével így megtanultuk a jót feltételezni minden élethelyzetben, mely metodikát így könnyen alkalmazunk a közösségekben egymás elfogadásához, megsegítéséhez, valamint a béke megteremtéséhez, megbocsájtás megéléséhez.

Így az idei évben nagy örömmel működtetjük a jó feltételezését és az ítéletmentességet, mely által beengedjük életünkbe a szerencsés élethelyzeteket, többet, jobbat, szebbet, mint, amit az ember önmaga és a közösségek által elképzelhet.

Mivel az emberiség globális feladata égi énhez való visszakapcsolódás és a lélek hangjával való tökéletes együttműködés megélése, ehhez egyénileg is kialakítjuk azon módszereket, mely által megfelelően figyelünk befele, egyrészt naponta 1-2 alkalommal tudatos pár perces meditatív tevékenységgel, másrészt a napi cselekedeteink során folyamatosan tiszta öntudatosságot élünk meg, azaz belül figyeljük magunkat, reakcióinkat és megfelelően korrigálunk, ha szükséges, ezáltal mindig a lelkünk hangja alapján nyilvánulunk meg.

Idén év elején a bolygópozíciói és számmisztikai hatásai által könnyedén tűzzük ki helyes terveinket, melyekért megteszünk mindent, a tőlünk telhető legtöbbet, mely során felépítjük a vágyott életet, megteremtjük az ideális alapokat a továbblépéshez, azaz létrehozzuk a biztonságot, védelmet, védettséget, mely hosszútávon is szolgál bennünket. Közben ideálisan alkalmazzuk a tradicionális értékeket, megbecsüléselveket, működtetjük a tiszteletet.

Visszatérünk a családhoz, lelki társakhoz, valós értékekhez, a helyes önbecsüléshez, megbecsüléshez. Pl a férfi-női-családi-baráti szerepekben, tudásban, bölcsességek alkalmazásában, helyes elvek működtetésében.

Így a 2024-es év meghozza a várva várt eredményeket, kiemelkedő sikereket, meghozza az elégedettséget, örömet, mellyel megnöveljük az összetartást és kialakítjuk a külső-belső megnyugvást, emelkedést, békességet.

Szerencsés és Sikereket hozó ÚjÉvet kívánok Mindenkinek!

Áldással és Szeretettel:

Klujber Katalin

megerteskapuja@gmail.com

#megerteskapuja #ezoteria #asztrologia #elorejelzes