Tér-Tan (Tértisztítás)

A Tér - Tan©  a Föld és az anyag keletkezésével, szerkezetével, a fény és a fizikai világ kapcsolatával ismertet meg, rámutat a Föld, tárgyak-terek teremtésének folyamatára, energetikai felépítésére, auraszerkezetére, fényfeltöltésére, mely során metodikát ismertet a házak, épületek, tárgyak, vállalkozások, megyék, országok fényesítésére, elhagyatott helyek feltöltésére, tűz esetén adott azonnali segítségre. Feltárja a folyamatokban igényelhető éteri segítséget és az alkalmazott eszközöket, technikákat részletesen ismerteti meg, Rávilágít a szellem aktivitására, fényesítés során végzett tevékenységeire, bölcsessége és ereje növelésére, melyhez a pozitív erőterek energiáinak hasznosítását, a fénytöltekezés lehetőségeit, magasabb rendű szellemiségekkel, szentekkel-táltosokkal-mágusokkal való tiszta együttműködést teremti meg, tudásuk-bölcsességük földi létbe integrálását mutatja be, mellyel az örömteli gyakorlati kiteljesedést hozza létre.

Így a tananyag Minden Kedves Résztvevőnek segítséget ad a terek energiamezőjének fényesítésében, az arkangyalokkal, égi énnel való kapcsolat megerősítésében, és szeretetteljes élményeket hoz a Természeti létezőkkel való együttműködésben, mellyel a helyes kiegyensúlyozottságot erősíti fel.

A tananyag a Lélek-Tan 5. moduljaként érhető el, mely a Megértés Kapuja bejelentettt, Tanúsítványt adó képzése, mely nem ad végzettséget, ugyanakkor az 5219 Teáor kódhoz sorolható szakmai kompetenciát helyesen növeli meg.

2022. júliustól induló Lélek-Tan képzés esetén a tanfolyam díja: 25000 Ft, mely kedvezményesen 18000 Ft a korábbi kurzuson résztvetteknek.

Örömteli élményeket kívánok a terek energetikai rendszerének fényesítéséhez,  az eredeti élettervek megfelelően könnyed teljesítéséhez!

Áldással és Szeretettel:

Klujber Katalin

 

Képzés díja: 
25 000 Ft/modul
Képzés kedvezményes díja: 
18 000 Ft/modul
Kedvezményes díjra a korábbi kurzusokon végzett Tanítványok jogosultak.

Modulok