Angyal-Tan

Az Angyal-Tan© minden tananyaga az éteri világ létezőinek bemutatása által az angyalokkal, őrangyallal, természet angyalaival, arkangyalokkal, szent létezőkkel ismertet meg, rávilágít az ember életében az éteri lények teremtő-lelkierőt növelő szerepére, melyhez a napi rutingyakorlatokat és a természetben végezhető meditációkat mutatja be. Az Elemek-Tana által rávilágít az arkangyalok létrejöttére, Világegyetem tereit felépítő jellegükre, mely során feltárja megjelenésük helyét, formáját és támogatóerejüket. Az égi-földi létezés vizsgálatával rámutat az ember teremtésére, test-lélek-szellem-égi én egységére, melynek megerősítéséhez ideálisan alakítja ki a belső figyelmet, melyhez a megfelelő ellazultságot biztosító technikákat ismerteti fel. Rámutat a meditációk típusaira, alkalmazásának lehetőségeire, az emberi agy és a szellemiség éjszakai és napközbeni tevékenységére, tudatosság megőrzésének lépéseire, módszereire, melyhez a tudatos-tudatalatti-tudatfeletti bölcsességekkel, tisztánérzékelési formákkal ismertet meg, rávilágít a testérzet jelentőségére, mellyel az éteri világgal való kapcsolatot teremti meg, melyek megerősítéséhez vizualizációs technikákat ajánl és eszközöket, melyhez a könyvek, kártyák használatának lépései részeletesen tárja fel, beavat az inga, szenzibil használati módszereibe, melyek alkalmazását támogatja hangfelvétellel, így rutinszerűvé teszi égi énnel, őrangyallal, arkangyalokkal való együttműködést a mindennapi életben, így nyújt segítséget a test-lélek-szellem-égi én harmóniájának megőrzéséhez, mellyel az eredeti élettervek tökéletes beteljesítését éri el, és külső-belső megnyugvást, békességet, szeretetet teremt.

Bízom benne, hogy a tananyagok Minden Kedves Tanítványnak támogatást adnak az angyalokkal, lélekkel, égi énnel való kapcsolatfelvételben, valós életcélok megismerésében és az eredeti élettervek helyes kiteljesítésében, mely során az Angyalok világának Szeretetteljes Támogatóerejét is örömmel tapasztalja meg.

Jelenleg az első modul kedvezménnyel 15.000 Ft-ért rendelhető meg!

Ajánló a tanfolyamhoz:

 

Kellemes utazást kívánok az Angyali világ megismeréséhez!

Áldással Szeretettel:

Klujber Katalin

 

 

Képzés díja: 
15 000 Ft/modul
Az első modul jelenleg kedvezménnyel vehető igénybe, melynek megrendelése feljogosít a következő modulok további kedvezményére.