Lélek-Tan® A Világegyetem tereinek és a Föld élőlényeinek megismerése

Lélek-Tan ®   A Világegyetem tereinek, Lélek származásának és a Föld élőlényeinek megismerése energetikai szinten

Lélek-Tan© tanfolyam indul, mely a Világegyetem tereinek felépítését, Föld, tárgyak, állaok, növények és az ember teljes energetikai rendszerét ismerteti meg, a test-lélek-szellem, égi én teremtésének lépéseit tárja fel és bölcs egységüket hozza létre. 

Rávilágít a csakraközpontok, auramező teljes felépítésére, helyes működtetésére, teljes körű tisztántartására, felhangolásának, feltöltésének lehetőségeire, mivel a képzés a személyek -terek energetikai frissítésének részletes tanait is bemutatja az Aura-Csakra-Tannal egyidejűleg.

A teremtéstörténet ismertetése során a Bibliai, Vallási, Csillagászati, Tudományos, Ezoterikus szemléletet hozza közös nevezőre. Rávilágít a lélekcsaládok éteri terekben való haladására, a Földre érkezésére, kollektív és egyéni élettervekre, mellyel a családi és a közösségi összetartóerőt növeli meg.

Az univerzum, galaxis, naprendszer keletkezését, egymásra épülő terek, dimenziók létrejöttét, állatok, növények, területek, természeti létezők hierarchiáját, fejlődését mutatja be, rávilágít a korábbi civilizációkra, Atlantiszi, Lemúriai népek jelentőségére, a korszakok időszakaira, jellemzőire, természetes váltakozására, emberiség fejlődésére.

Az ősi fényfeltöltési technikák feltárása során rávilágít a lelkiség, szellemiség testre ható erejére, a gondolatok helyes irányítására, hang és a fény jelentőségére, melyek az évszázadok során működtetett beavatottak tudását eleveníti fel.

A testi, szervi elváltozások okát, összefüggéseit, lelki üzeneteit, energetikai felhangolásának módjait mutatja be, szervek egymással való kapcsolatát, testi-lelki-szellemi energia-ideg-és meridiánpályák helyes működését ismerteti meg, a jelen és korábbi életekben szerzett energetikai kibillenések helyrehozásának módjait tárja fel, az égi világgal való kapcsolat megerősítéséhez technikákat ismertet, melyhez kártyákat ajánl és könyveket, valamint a szenzibilhasználat módszereibe avat be.

A szeretetet és a hitet erősíti meg, a bölcsességek ismertetésével magas nézőpontot teremt, mellyel helyesen terel vissza az eredeti élettervek tiszta teljesítéséhez.

 

A tanfolyamon így mindenki választ kap arra, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, mi a feladatunk a Földi életben, a lélekcsaládunkkal, közösségekkel milyen viszonyt ápolunk az éteri és fizikai terekben, valójában mi a célja és értelme teljes létezésünknek, fejlődésünket milyen folyamatok során tapasztaljuk meg, hogyan érkezik lelkünk, szellemünk, testünk a Földre, és miként távozik, ha eljön az ideje.

A tanfolyam így a bölcs rálátóképességet növeli meg, ezáltal globális egység-rendszerszemlélettel térképezi fel a teljes Létezést, égi elveket, így a képzés által az egyéb helyeken megszerzett tudását is mindenki egy nagy rendszerbe helyezi el, ugyanis mindenki ugyanarra a helyre igyekszik, csak más ösvényen halad előre és felfele. smiley

A tanfolyam összesen 9 alkalom, mely négyhetente általában ugyanazon a hétvégi napon 9-16 óráig hallgatható meg, néhány esetben délutánonként kétheti rendszerességgel.

A tanfolyam kifejezetten ajánlott az ezoteria, és a tudományok Érdeklődőinek, valamint végzett pszichotronikusoknak a tudásuk további növeléséhez.

Díja: 30.000 Ft/alkalom + 13000 Ft egyszeri a szenzibil költsége

Aki a számlát cégnévre kéri, ott a tájékoztatásban szereplő összeget 27%-os áfa terheli az elszámolási rendszereknek megfelelően. Köszönöm a megértést!

 

Kedvezmények: 

Családi kedvezmények: egy fő alapáron, második fő a képzést ugyanazon kurzuson féláron veheti igénybe.

A lélek-szellemgyógyász tanfolyamon végzettek 20.000 Ft-ért vehetnek részt mind a 9 alkalommal a képzésen.

 

A tanfolyam során a résztvevők a teljes életvitel frissítéséhez komplett metodikát kapnak és hozzáférnek a honlapon lévő hanganyagokhoz a Lélek-Tan témakörében.

A képzés elvégzését követően minden résztvevő vizsgát tehet.

A képzésről a Felnőttképzési Rendszerből kiállított Tanúsítványt kap a 5219 FEOR Egyéb személyi szolgáltatás tevékenység kulcskompetenciájának növeléséhez.

Szeretettel fogadom, akit az Égiek hozzám vezetnek.

 

Áldással és Szeretettel:

 

Klujber Katalin

megerteskapuja@gmail.com

+36 30 7373 453

„Örömmel ismerem meg a bölcsességeket, hiszen számomra az átláthatóságon és a megértésen alapul a valódi biztonság érzése.”

 
Képzés díja: 
30 000 Ft/modul