Természeti Létezők szerepe életünkben

Természeti Létezők szerepe életünkben

Koboldok, manók, tündérek, nimfák – vajon csak a mesében léteznek, vagy valamiképpen körülöttünk élnek? Ők az ezotériában nem mások, mint megszemélyesített természeti létezők, akik az éteri világ teremtményeiként segítik a Földön élőket, fényt és szeretetet közvetítve erőt adnak a hétköznapi élethez.

 

A természeti létezők a tűz-víz, föld-levegő elem tulajdonságait képviselik, azok úgynevezett elementálokként sugallataikkal felismertetik a válaszokat az ember által megfogalmazott kérdésekre.

 

Földelementálok

A Földelementálok megszemélyesített létezőkként segítenek a földi idő érzékelésében, a racionalitás megteremtésében, támogatják az embert, hogy közelebb kerüljön a természethez. Közülük a koboldok, törpék, nimfák, dévák a legismertebbek.

 

Koboldok

A koboldok olyan házi szellemek, melyek főként lakásban, az ember környezetében és a természetben képzelhetők el, erre utal a kobold szó eredete, ahogy a Koben fészert, kamrát, nyugodtabb közeget jelent.

A koboldokat főként apró emberi lényként, felnagyított érzékszervekkel ábrázolják a művészek, ezzel utalnak kiemelkedő érzékenységükre, figyelmességükre. Éber tulajdonságaikkal fürkészik az emberek vágyait és ráéreznek a szükségletekre, így jószándékuknak és kitartásuknak köszönhetően mindig jól alakítják az élethelyzeteket. Tiszta beszélgetéseket teremtenek. A gondolatban, szóban megjelenő jókívánságokat egyik embertől a másikig gyorsan juttatják el. Időnként váratlan szituációkat hoznak és szerencsés sorsfordítást teremtenek, így legtöbbször jótetteikről híresek.

 

Manók

A koboldokhoz hasonlóak a manók is mindig jókor jó helyen adnak segítséget. Ők erdei tisztásokon, természetben és az ember környezetében süvegszerű sapkában jelennek meg. Apró termetű, emberformájú, segítő szándékú lények. Szorgos tevékenységükkel a háttérben alakítják az eseményeket, jótéteményeikkel hasznos szolgálatot tesznek az emberiségnek. A leghíresebb barátságos manó Pumukli a rajzfilmben.

 

Törpék

A törpék apró, alacsony termetű, erősebb, teltebb emberformájú megszemélyesített lények, aktívak, tettrekészek, jómódban élnek, előtérbe helyezik az életörömöket, ugyanakkor szorgosak és tevékenyek, így az ember számára a kiegyensúlyozottsághoz adnak példaképet.

A törpék földfelszínen és a föld alatti bányákban, sziklák-kövek, barlangok környezetében, hegyekhez kapcsolódva és erdőkben képzelhetők el, kreatívak, eszközöket készítenek, önellátók, derűsen és optimistán élnek. Váratlan vicces élethelyzeteket hoznak és vidámságra serkentik az ember, ugyanakkor rábírnak mindenkit a gyakorlatiasságra, alkotásra, teremtésre, így hoznak elégedettséget.

 

Nimfák

A nimfák szép tájakhoz kapcsolódnak és kellemes vidékekhez, ezzel is inspirálnak mindenkit az életszeretetre, ösztönöznek a világ szépségének felismerésére. Így a jó befogadását erősítik fel, növelik a hitet a természetes gondviselésbe.

 

Dévák

A dévák védelmezik az erőket, fákat, folyókat és a szent helyeket, ehhez általában magasztos Isteni öltözetben ábrázolják őket, az évszakok váltakozása során pl a hőmérséklethez való alkalmazkodóképességét növelik meg az embernek, ezzel adnak támogatást a  ritmus-ciklus helyes megéléséhez.

 

Levegőelementálok

A levegő elemhez kapcsolódnak a szilfek és a tündérek. Energiájuk összekapcsolja a láthatatlan világot és a földi tereket, így ismertetik fel az égi üzeneteket és a zseniális ötleteket, melyekkel az ember saját egyéniségét erősíti meg.

Tündérek

A Tündérek mágikus tulajdonságokkal rendelkező jótevő lények, a tündöklő név és annak fényes jelentése is utal erre. Mindig szép környezetben, fák, rétek, erdők, tisztások, virágok közelében jelennek meg. Főként szitakötő és lepkeszárnyakkal ábrázolják őket a művészek. A tündérek a hagyomány szerint is mindig segítenek kedvesnek, segítőkésznek lenni és felismerni a szükségleteket, ők mindig erőt adnak és koncentráltságot teremtenek egymás megsegítéséhez, így  közbenjárásuk az ember számára mindig a hétköznapi lét apró csodáiban mutatkozik meg.

 

Szilfek

A szilfek kecses női alakban, főként kolibrire emlékeztető madárszárnyakkal jelennek meg. Gyors mozgásúak, légiesek. Aktív energiáikkal pl fák között, tisztások felett találhatók meg. Mindig növelik az intelligenciát, szellemi teljesítőképességet, felismertetik a bölcsességeket. Ösztönöznek a tiszta kommunikációra, művésziességre. Általuk az ember mindig pozitívan szemléli az életet, felismeri és felhasználja a legjobb lehetőségeket, megteremti a méltó és magas életminőséget.  

 

Természeti létezők támogatásának igénylése

A Természeti létezők energiáit az ember legerősebben a természetben érzi meg, ahol mindig automatikusan töltődik fel erejükkel.

A töltekezés közben konkrét kérdésekre is válaszokat igényelhet. Ekkor állva, a mellkas előtt összeérintett két tenyérrel, becsukott fizikai szemmel felteszi magában a kérdéseket egyesével, megkéri a természeti létezőket, hogy válaszoljanak a kérdésre. Közben megfigyeli a testét, mely automatikusan és egyértelműen jelez, jobbra-előre dőlve az Igen választ mutatja meg, míg a balra-hátradőlő  test a nemlegeset.

Az éteri létezőkkel való kommunikáció tökéletesíthető kártyákkal-könyvekkel, ehhez pl a Szeretet-Hit-Siker kártyák és a Csakra-Tan személyiségfejlesztés könyv használható fel. A lapokon a 72 Isteni minőség, mint teljesség mutatkozik meg, valamint a könyv is egybegyűjti a hét legfontosabb életterületet. Így a kérdések feltevéséhez a kártyákat/könyvet két tenyér közé véve, becsukott szemmel felteszi a kérdést, ezután kinyitja a szemét és a kártyacsomagot/könyvet is a tetszőleges helyen, megnézi azt a bekezdést, szót, mondatot, ahova automatikusan vezeti a szeme. Az adott szó, mondat, bekezdés precízen mutatja meg a választ az aktuális kérdésre.

 

A természeti létezők ugyan a Földön élnek, mégis az éteri világgal való tökéletes összhangjuk által nagy segítséget adnak az embernek, megértetik az égi üzeneteket. Így támogatásukkal mindenki precízen tölti fel energiakészleteit és örömtelien éli meg a gyakorlati életet, Isteni időzítéssel és automatikusan teljesíti az eredeti életterveket.

                                                                                                                      Klujber Katalin     
                                                                                                   Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola

https://megerteskapuja.hu    Angyal-Tan 2. tananyag kivonata