Szám- Tan

 

Szám-Tan© számmisztikai tanfolyam a Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola Tanúsítványt adó online, bejelentett képzése, melynek teljessége rávilágít a Számmisztika tudományára, az elemzés elveire, rámutat a számmisztikai rendszerek kialakulásának menetére, a teljes tudományág eredetére, az emberi élet fejlődésének lehetőségére, melyhez a számok és a Világegyetemet felépítő elemek összefüggéseit, a matematikai számsorhoz kapcsolódó elemjellemzőket tárja fel. A számok ritmikájával, üzenetével, szimbólumrendszerével ismertet meg.

Az első modul rávilágít a névelemzésre, betűk jelentésére, pozícióira, sorrendiségére, számokhoz sorolt jellemzőire, így az elemzések során a hivatásban való szerepet, kiteljesedés lehetőségeit tárja fel. Rámutat az adottságokra, tehetségre, éteri mivoltra, életútra, lendületbe hozó energiákra, támaszt adó erőkre. A névváltoztatás jelentőségét, a születési név jellemzőit az élet során megmutatkozó erőket ismerteti meg, mellyel az eredeti élettervek tökéletes beteljestésért éri el. 

A második modul rávilágít a dátumelemzésre, lelki-szellemi összhangra, gyakorlati kiteljesedésre, a név és a dátum elemzés összefüggéseire. A születési dátumot, mint téridő kódjait vizsgálja meg, rámutat az ember Földre érkezésének okára, időzítésére, Föld erőterének többdimenziós mivoltára, annak születési időpontra való hatására, jelentőségére. Feltárja a gyermek-felnőtt és idősebbkori jellemzőket, mellyel részletesen mutatja be a számmisztikai elemzéseket.  

A harmadik modul rávilágít az ember hosszabb-rövidebb életciklusaira, azok időtartamára, párhuzamosságára, ritmikus-ütemes ismétlődésére, feltárja az időszakok háttérrezgéseiben megmutatkozó erőket, fejlődési lehetőségeket. Az élet során a kiemelkedő fontosságú fordulópontokat és azok témaköreit mutatja be, meghozva a bölcsességeket támogatást ad életesemények megértésében, Égi énnel, Lélekkel, Jó Istennel való kapcsolat megerősítésében, így az égi nézőpontot kialakítva, hitet emelve koncentráltat az eredeti élettervek beteljesítésére, mellyel a magas életminőséget hozza létre.

A negyedik modul a Kabbalista, Káldeusi, Bibliai numerológiával, többféle számmiszikai módszerrel, és azok közötti összefüggésekkel ismertet meg, a mátrixelemzés alapjait feltárva rávilágít az Atlantiszi és a Püthagoraszi rendszerre, melyeket közös nevezőre, egy eredőre hozva kialakítja az egységszemléletet. A gondolatok-érzelmek összhangját és a test-lélek szellem egységét megteremtve, feltárja az eredeti élletterveket, melyek belteljesítéséhez a méltóságteljes, következetes életet hozza létre. 

A modulok feltárják égi én energiáját és a lélek -élettervet beteljesítő- szerepét a képletben, visszaterelik az embert az égi T-örvényhez,  a számok egymással való kapcsolata által a személyiségfejlődést segítve a bölcs felismeréseket hozzák meg, a pozitív jellemzőkre koncentráltatva biztosítják az örömteli élményeket, mely meghozza a hittel teli, szeretetteljes életet.

 

A képzést követően minden Résztvevő teszt típusú vizsgát tehet, és a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből központilag egyedi sorszámmal ellátott névre szóló Tanúsítványt kap meg, mely nem ad önálló végzettséget, ugyanakkor az 5219 FEOR számon lévő Egyéb személyi szolgáltatás foglalkozás kulcskompetenciáját növeli meg.

Az online képzésre jelentkezni a https:// megerteskapuja.hu/jelentkezes oldalon lehet.   

 

A tanfolyam elvégzéséhez előképzettség nem szükséges. 

 

Örömteli élményeket kívánok a Számmisztika Tudományának megismeréséhez és a számmisztikai elemzésekhez!                        

Áldással és Szeretettel:

Klujber Katalin